. Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye, Malezya palm yağı için ana ihracat noktalarından biri haline geldi.

Malezya – Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması’nın palm yağı ithalatını olumlu etkilemesi ile birlikte Türkiye, Malezya palm yağı için ana ihracat noktalarından biri haline geldi. Bölgedeki sıvı ve katı yağ pazarında Türkiye’nin önemini kabul eden Malezya Sanayi Bakanlığı, Türkiye’yi ticari & ekonomik misyon serisinde Bakan YB Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali tarafından ziyaret edilecek ülkelerden biri olarak belirledi.

Malezya palm yağı konseyi 8 Temmuz Çarşamba, Dr. Mohd Khairuddin Bin Aman Razali ve heyeti, ayrıca Türkiye’deki bitkisel yağ sektörü paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu buluşmanın amacı, Bakanlığın Türkiye’deki bitkisel yağ sektörünün  paydaşlarıyla  etkileşim kurarak söz konusu pazarın dinamiklerini anlamasını ve her iki ülkedeki şirketler arasında potansiyel yeni ticaret girişimlerinin sağlanmasında, hükümet müdahalesine öncülük edilmesini sağlamaktır. Ayrıca palm yağı endüstrisinde şu anda tartışılmakta olan bazı önemli konular ve Malezya hükümetinin bu sorunları nasıl yönettiği konusunda da yerel paydaşlara bilgi verilmiştir.

Malezya Tarım bakanı Dato’ Dr. Mohd Khairuddin Aman Razali yaptığı konuşmada Türkiye’nin bulunduğu bölgede palm yağını en çok ithal eden ülke olduğunu belirterek, ülkeye gelen palm yağının % 92’sinin Malezya menşeli olduğunu açıkladı. Türkiye’nin Asya

ve Avrupa kıtası arasında köprü vazifesi görmesinin Malezya palm yağının komşu ülkelere ve Balkanlara ulaştırılmasın kilit rol oynayabileceğini belirtmiştir.

Daha sonra Malezya Palm Yağı Konseyi, Pazarlama ve Tanıtım Direktörü Sayın Faisal İqbal yapmış olduğu sunumda, palm yağının geçirmiş olduğu kilit dönemlerinin sunumunu yaparak katılımcıları bilgilendirmiştir. Sayın İqbal sunumunda Malezya palm yağının verimlilik olarak diğer bitkisel yağlardan 6 -10 arasında daha verimli olduğunu ve çevre dostu olduğunu belirtmiştir. Dünya’da palm yağı tüketiminin % 32 ile en çok tüketilen yağ olduğunu, bu nedenlerininde , palm yağının çok yönlü bir yağ olduğunu ve bütün bir yıl boyunca ürün alımının mümkün olduğunu  bu nedenle diğer bitkisel yağlar daha ucuz olduğunu belirtmiştir.

Türkiye’nin yıllık bitkisel yağ tüketiminin 2.8 milyon olduğunu belirten Sayın İqbal,  bunun 1.7 milyon tonunun ithal edildiği bilgisini katılımcılarla paylaşmıştır. Türkiye’nin 2020 yılında toplamda 615 bin ton palm yağı ithal ettiğini söyleyen İqbal  palm yağı ithalatının her geçen yıl artış eğiliminde olduğunu belirtti.

Faisal İqbal sunumunun sonunda MSPO ( Sürdürülebilir Malezya Palm Yağı ) sertifikasından bahsederek Malezya’da ki birçok büyük ve küçük ölçekli üreticilerin MSPO sertifikasına sahip olduğunu notunu düşmüştür. MSPO’nun sadece bir sertifika olmağını , küçük ölçekli işletmeler dahil olmak üzere bütün sektörü sürdürülebilirlik için dönüştürme hareketi olduğunu belirterek sunumunu sonlandırmıştır.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap