Tarımsal Üst Kredi Limitleri belirlendi

Yeni yılda Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak düşük faizli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin esaslar belirlendi.

Bakanlar Kurulu’nun, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı, Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli 2. mükerrer sayısında yayımlandı.
Karara göre, üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, gerçek veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında, Karara ekli tablolarda belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle kredi kullandırılacak. Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında üreticiler ile imzaladıkları sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10 milyon TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilecek. Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de satın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibariyle yine Karar ekindeki tablolarda belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınacak.yeni2

Karara ekli tablolara göre, hayvansal üretim konularında kredi üst limitleri şu şekildedir:

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği 12 milyon 500 bin TL, yaygın hayvansal üretim 200 bin TL, damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği 12 milyon 5000 bin TL, damızlık düve yetiştiriciliği 7 milyon 500 bin TL, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 3 milyon TL, büyükbaş hayvan besiciliği 5 milyon TL, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 5 milyon TL, küçükbaş hayvan besiciliği 1,5 milyon TL, kanatlı sektörü 3 milyon TL, arıcılık 1,5 milyon TL, su ürünleri yetiştiriciliği 5 milyon TL, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği 7 milyon 500 bin TL, su ürünleri avcılığı 2 milyon TL, hindi besiciliği 1 milyon TL. Bitkisel üretimde kontrollü örtüaltı tarım 10 milyon TL, yaygın bitkisel üretim 750 bin TL, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 10 milyon TL, yurt içi sertifikalı fidan kullanımı 5 milyon TL, iyi tarım/organik tarım uygulamaları 5 milyon TL, tarımsal mekanizasyon 1,5 milyon TL.

kaynak: www.etarim.net

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap