Tarımın ustaları geliyor…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar bundan böyle tohum, fidan, meyve ve sebze yetiştiricilerinin ulusal meslek standartlarının olduğunu açıkladı.

Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, mesleki eğitim programlarının meslek standardı ve yeterlilikler doğrultusunda geliştirilmesi ve güncellenmesi amacı taşıdığını bildiren Bayraktar, “işgücünün mesleki yeterliliklerinin meslek standardı ve yeterliliklere uygun bir şekilde belirlenmesi ve belgelendirilmesinin sağlanması gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlama hedefi bulunmaktadır” dedi.

“İşbirliği protokolümüz sürüyor”

MYK’nın, Ulusal Yeterlilik Sistemi’nin oluşturulması için öncelikle sektörünü temsil etme yetkinliğine sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal meslek standartlarının hazırlanmasını sağlamaya çalıştığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede tarım, avcılık ve balıkçılık sektöründe ulusal meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile MYK arasında 22 Temmuz 2014 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmış ve ulusal meslek standardı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. ‘Tohum Yetiştiricisi’, ‘Fidan Yetiştiricisi’, ‘Meyve Yetiştiricisi’, ‘Sebze Yetiştiricisi’ ulusal meslek standartları MYK Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaydan sonra 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.”

Dört ulusal meslek standardı daha hazır durumda

İşbirliği protokolü çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini, dört ulusal meslek standardıyla ilgili çalıştayların da yapıldığı, tarafların görüşleri alındıktan sonra MYK Sektör Komitesi’nde görüşülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisini veren Bayraktar, şöyle devam etti:

“Bu dört ulusal meslek standardı, ‘Tarla Bitkileri Yetiştiricisi’, ‘Tütün Yetiştiricisi’, ‘Süs Bitkileri Yetiştiricisi’ ve ‘Peyzaj Ustası’ ulusal meslek standartlarıdır. Hazırlanan ulusal meslek standartları, mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi ile bireylerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesinin sağlanmasında temel kaynak olarak kullanılacaktır.

Tarım sektöründe mesleki yeterlilik belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye daha kaliteli ve sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve ayrıca işin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, yeniliklere ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi önemlidir. Bu kişilerle, dünyada hızla değişen işgücü yapısına, kaliteli, sağlıklı üretim ve çalışma biçimine tarımımız da ayak uyduracaktır.”

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre, yetiştiriciler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite gerekliliklerine uygun çalışacak.

Fidan yetiştiricileri, iş programı ve arazi hazırlığı yapan, damızlık ve anaç parsellerini kuran, bakım ve aşılama işlemlerini yapan, fidan ve üretim materyallerini yetiştiren, söküm işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan kişiler olacak.

Meyve yetiştiricileri, açık arazilerde ve örtü altında iş programı yapan, bahçe tesisi oluşturan, bakım işlerini yapan veya yaptıran ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerden oluşacak.

Tohum yetiştiricileri, tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişiler olacak.

Sebze yetiştiricileri ise açık arazide ve örtü altında iş planı yapan, arazi hazırlığı ile ekim, dikim ve bakım işlemlerini yapan veya yaptıran, hasat ve hasat sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişilerden meydana gelecek.

Önümüzdeki yıllarda uygulamaya geçilecek. Yetiştirici ve usta olmak isteyenler, meslek standardıyla ilgili eğitim alacak, bu eğitimler sonrası yeterlilik belgesi sınavına girecekler. Sınavı geçenler belge sahibi olacaklar.

 

 

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap