Sürdürülebilir Gıda Konferansı, paydaşları bir araya getirecek

Gıda sektörü hızlı nüfus artışı, küresel iklim değişikliği, doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi gibi hayatımızı etkileyen birçok önemli sorunla mücadele eden sektörlerin başında geliyor. Günümüzde gittikçe büyüyen dünya nüfusuna sürdürülebilir bir şekilde gıda sağlanması insanlığın önündeki en büyük sorunlardan birisidir. Bu sorun yalnızca gıda, sağlık ve sürdürülebilirliğin iç içe geçtiği alanlarda, bir bilgi ve aksiyon entegrasyonu sağlanarak ele alınabilir.

Birleşmiş Milletler üye ülkelerinin 2030 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir ve daha iyi bir gelecek için birbirine bağlı çözümler üretmek ve sektörler arası bağları güçlendirmek gerekiyor. Bu hedeften yola çıkarak, Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS tüm paydaşların katılımı ile Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2017’yi gerçekleştiriyor.

Bu yıl 2. kez düzenlenecek Sürdürülebilir Gıda Konferansı, günümüzde gittikçe artan dünya nüfusuna sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ve ulaşılabilir gıda hedefiyle sektörde farkındalık yaratmak ve değişimi hızlandırmak amacıyla iş dünyası, kamu, bilim ve sivil toplum alanlarından lider ve uzmanları bir araya getirerek, sektörün sürdürülebilir üretim ve tüketim ekseninde dönüşümü için bir bilgi paylaşım ve işbirliği ortamı sunmayı hedefliyor.

Gıda sektörünün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Gıda Konferansı 2017’de, sürdürülebilir tarım ve gıda, sürdürülebilir üretim, değişen tüketici davranışları, sürdürülebilir tedarik zinciri, gıda atıkları ve kayıpların azaltılması, yerel gıdaların korunması ve kültür ekseninde gıda sektöründe dönüşüm ele alınacak ve sürdürülebilir dönüşümü sağlamak için yaratıcı stratejiler konuşulacak.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap