Sağlıklı Gıda için Zehirsiz ve Agroekolojik Üretim Desteklenmeli

Buğday Derneği, İstanbul tarım-gıda sisteminden sivil paydaşların katılımıyla “İstanbul Yerel Gıda Sisteminin Dönüşümü: Sivil Toplumun Yerel Yönetimlere Katılımı Atölyesi” gerçekleşti.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile Portekiz’den K-Evolution ortaklığında yürüttüğü “İstanbul ve Setúbal’da Yerel Yönetimler ile Yerel Gıda Sistemini Dönüştürmek” projesi kapsamında 5 Mayıs 2023 tarihinde Postane İstanbul’da düzenlenen “İstanbul Yerel Gıda Sisteminin Dönüşümü: Sivil Toplumun Yerel Yönetimlere Katılımı Atölyesi”, İstanbul’daki gıda paydaşlarını bir araya getirdi.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu ve Proje Koordinatörü Didar Kalafat’ın agroekoloji temelli kısa gıda tedarik zincirlerinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sunma hedefiyle yürütülen proje hakkında katılımcıları bilgilendirmesi ile başlayan atölyede; yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapma ve İstanbul tarım-gıda politika ve stratejilerine yön verme konularında neler yapılabileceği üzerine çalışıldı. Gıda sistemleri alanında gözlemlenen sorunlar ve çözüm önerileri üretim, pazarlama ve yerel yönetimler ve sivil toplum işbirliği başlıkları altında tartışıldı.

Gıda

– Üretim: Tarım arazilerinin korunması ve genişletilmesi yönünde yapılabilecekler, mevcut üreticilerin korunması ve yeni üreticilerin teşvik edilmesi için yapılabilecekler ve yüksek girdi maliyetleri karşısında verilebilecek teşvikler ve destekler, zehirsiz ve agroekolojik üretimin desteklenmesi/teşvik edilmesi.

– Pazarlama: Veri eksikliği ve veriye ulaşımdaki eksikler, küçük ölçekli üreticinin lojistik sorunları ve çözüm önerileri, küçük üreticinin ürettiği temiz alternatiflerin pazarlamasında yerel yönetimlerin verebileceği çeşitli destekler.

– Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum İlişkileri: Sivil örgütler arası, sivil toplum-yerel yönetim arası ve sivil toplum-yerel yönetimler-üreticiler arası iletişim sorunları ve bunları gidermeye yönelik öneriler, sivil toplumun güçlenmesi için öneriler ve sivil toplumun yerel yönetimlerin işleyişini anlamakta çektikleri güçlükler.

MBB temsilcilerinin görüş ve önerileri ile birlikte katılımcılar tarafından hazırlanan raporların Haziran 2023’te belediyelerle gerçekleştirilecek toplantıda sunulması planlanıyor.

Atölyeye İstanbul’da faaliyet gösteren topluluklar, tüketici kooperatifleri ve bu alanda çalışan STK ve sivil inisiyatifleri temsilen 22 kişi katıldı.

 

Kaynak: Buğday.org

 

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap