Küresel Süt Talebi Önümüzdeki 10 Yılda %36 Artacak

Küresel süt tüketiminin 2024 yılında %36 oranında artması beklenirken, bu artışa en büyük katkı gelişmekte olan pazarlardan gelecek.

Gıda işleme ve paketleme çözümlerinde dünya lideri olan Tetra Pak süt konusunda bu yıl 7.si hazırlanan süt raporunu açıkladı. ‘Küresel Süt Endeksi’ raporunda, gelecek on sene içinde küresel talebin ilk kez arzın üzerine çıkması ile doğacak fırsat ve zorlukların altı çizildi. Süt Endeksi raporuna göre gelişmiş ve büyüyen süt ürünleri pazarlarında yer alan üreticiler, başarıyı sürdürülebilir kılmak için çeşitli dengeleme taktiklerine ihtiyaç duyacaklar.

Tetra Pak Süt Endeksi, küresel süt talebinin gelecek on sene içinde, ağırlıklı olarak Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki nüfus, refah artışı ve şehirleşme ile beraber %36 oranında artacağını öngörüyor. Ancak, gelişmekte olan pazarlarda artan talebin yerel çiğ süt arzı ile karşılanamayacağı vurgulanırken, süt fazlası olan gelişmiş pazarların ise düşen yurtiçi tüketim ile karşı karşıya kaldıkları ve ihracat için rekabete girmeleri ve ön görülüyor.

Tetra Pak Grubu Başkan ve CEO’su Dennis Jönsson, rapora ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel talepte oluşması beklenen büyük artış, gelişmiş ülkelerdeki süt işletmeleri için büyüyen ekonomilere süt tozu ve sıvı UHT süt ürünleri ihraç etme fırsatı sunuyor. Ancak, bu üreticilerin uzun vadeli başarıyı devam ettirmeleri için ihracattan elde edilen gelirlerini yerel pazarlarını büyütmek için de kullanmaları gerekiyor. Yani arz ve talep ihtiyacını dengelemeleri gerekiyor.”

Dennis Jönsson yorumlarına şöyle devam etti: “İthalat pazarlarındaki süt işletmeleri de artan talebe cevap verirken bir yandan da sürdürülebilir ve yüksek kaliteli süt arzını garanti altına alma zorluğunu aşmalılar. Çin ve Suudi Arabistan bunu yerel süt çiftliklerine artan yatırım yaparak, güçlü yabancı şirketlerle ortaklık ve ürün yelpazelerini katma değerli ürünlerle çeşitlendirerek başarıyor. Temelde, bunlar sürdürülebilir ve dengeli bir süt endüstrisinin geleceği için hayati olan önlemlerdir.”

Türkiye’de durum nedir?

Tetra Pak Türkiye Pazarlama Direktörü Verda Telyaz, “Türkiye’de işlenmiş ambalajlı süt pazarı son beş yılda yaklaşık yüzde 4 büyüme göstererek 1,315 milyon litreye ulaştı. İşlenmiş ve ambalajlı süt tüketiminin ise 2015 yılında, yaklaşık yüzde 3 artışla 1,360 milyon litre seviyesine ulaşması bekleniyor” dedi.

Türkiye’nin genç nüfusuna karşın halen içme sütünde 25 litre kişibaşı tüketim ile Avrupa seviyesinin çok gerisinde olduğunu bildiren Telyaz, süt tüketiminin artması ile iç pazarda büyüme potansiyelinin devam ettiğini belirtti. Bu anlamda süt tüketim alışkanlığı kazandıran faaliyetleri desteklediklerini paylaştı.

“Ülkemizdeki süt tüketiminin büyük kısmı sade süt olarak gerçekleşmekte ve gelişmiş ülke pazarlarındaki ürün çeşitliliğinin çok gerisinde bulunduğumuz bir gerçek. Dünyada gelişen trendleri de göz önüne alarak önümüzdeki dönemde özellikle belirli ihtiyaçlara yönelik yüksek proteinli ya da laktozsuz süt gibi katma değerli ürünler ve genç nüfusa hitap eden sütlü içeceklere talebin ülkemizde de artmasını bekliyoruz. Bu talebin sütlü içecekler pazarında ürün çeşitliliğini artıracağına inanıyoruz”.

Küresel düzeyde beklenen ihracat fırsatları konusunda ise, Türkiye’nin süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Telyaz, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de süt sektörü son yıllarda önemli gelişmeler kaydediyor. Üretim ve kalite standartlarının da artması ile son yıllarda süt ürünleri ihracatında artış gözlemliyoruz. Yüksek kalitede üretimin sürekliliğinin sağlanması ile önümüzdeki dönemde Türkiye’nin süt ve süt ürünleri ihracatında fırsatları değerlendirip önemli oyunculardan biri haline geleceğini umuyoruz.”

Bunları da beğenebilirsin