Avrupa tarım makinaları endüstrisi kriz döneminde

CEMA Avrupa Tarım Makinaları Birliği tarafından aylık periyotlarda düzenlenen sektörel İş Barometresi anketinin Haziran ayı sonuçlarına göre Avrupa‘da genel iş ortamı negatif seyrini sürdürmektedir.

İş endeksi aynı 2012 yılında da olduğu üzere, keskin düşüş eğilimini sürdürmekte olup endeks 2017 yılı Ocak ayından beri ilk kez bandın negatif bölümüne, -11 seviyesine inmiştir.


CEMA Üyesi ülkelerden 9’unda yapılan ve 140 üst düzey yönetici tarafından yanıtlanan ankete göre Avrupa’da çim ve bahçe ekipmanları ile kamu alımları dışında kalan tüm segmentlerin daralmadan etkilenmeye başladığı, önümüzdeki altı aylık dönemde sipariş alımına yönelik beklentilerdeki karamsarlığın ve mevcut iş ortamı seviyesindeki olumsuz tablonun 2016’dan bu yana ilk kez bu kadar yüksek seviyelere ulaştığı belirtilmektedir.
Anket kapsamında yapılan değerlendirmelerde, geçmiş sipariş alımlarından gelen yüksek hacimlere rağmen son siparişlerdeki düşüşlerin artık dengelenemeyeceğine ve Avrupalı sanayiciler için mevcut işlerin giderek daha fazla etkilenebileceği bir seviyeye gerilediğine dikkat çekilmiştir.
Anket sonuçları, tüm pazarlarda bayi stoklarının hem yeni hem de ikinci el ekipmanlar için oldukça yüksek bir seviyede olduğunu göstermektedir. Bu değerlere göre ilk iki sırada Birleşik Krallık ve Almanya bulunmaktadır.
Ankete katılanlar Birleşik Krallık için beklentilerini en az seviyede tutarken, Almanya için de güven seviyesini düşük göstermektedir. Olumlu bir istisna olarak, anket katılımcılarının büyük bir çoğunluğu Fransa, İspanya, İtalya ve İsviçre’de ciro artışı beklemekle birlikte Fransa ve İtalya için yeni sipariş alımları son aylara göre daha az umut verici olarak görünmektedir. Ayrıca, yerel üreticilerin mevcut işlerini artık olumlu olarak değerlendiremediği hususu da dikkat çekici bir başka unsur olarak anket sonuçları kapsamında yer almaktadır.
Anket sonuçlarına göre katılımcılar genel iş ortamı gelişiminin bu pazarlardaki büyüme oranlarının önümüzdeki 6 ay boyunca sürdürülmesine bağlı olduğunu düşünmektedir. Buna mukabil, kıta Avrupalı sanayiciler her koşulda, geçici personeli azaltmayı planlamaktadır.

Kaynak: Tarmakbir