AMAZON ve AGRAVIS ortak bir tarım pilot projesi başlatıyor

48

CRF agro-ekolojik tarım sisteminin vizyonu, biyoçeşitliliğe maksimum katkı ile birlikte makul verim ve kar elde etmek için kaynakların ihtiyaca dayalı olarak kullanılmasından ibarettir. Amaç, biyolojik çeşitliliği aktif olarak teşvik etmek ve aynı zamanda sürdürülebilir tarımsal getiri elde etmektir. Her iki hedefe sadece ulaşılmamalı, aynı zamanda ideal olarak birbirini desteklemelidir.

Tüm mahsul bitkileri, CRF konseptinde 50 cm’lik bir sıra aralığında yetiştirilir, böylece tahıllar çift sıra halinde ekilir. Mahsul rotasyonuna bağlı olarak, sıra, örneğin bir önceki alttaki mahsulün agronomik etkisinden yararlanmak için 25 cm kaydırılabilir. Ekim, normalde sıra odaklı gübreleme ile birlikte yapılır. Bitki koruma, öncelikle sıraya özel olarak sıra üzerinde bant uygulaması ve daha sonraki büyüme aşamalarında Dropleg sistemleri aracılığıyla uygulanır. Her geçiş, her zaman RTK-GPS ve kamera kontrolü aracılığıyla yüksek hassasiyetli izleme kılavuzluğu ile gerçekleştirilir.

Sıraya özel bitki koruma, hedeflenen gübre uygulaması ve sıra arasına eşlik eden bitkilerin ekilmesi ile birlikte mekanik yabancı ot kontrolü için çapalama teknolojisi kullanılır. Gübre ve bitki koruma maddeleriyle doğrudan teması olmayan bu yardımcı bitkiler, toprak verimliliği ve biyolojik çeşitliliğin yanı sıra ana mahsulün bitki sağlığı desteğine de olumlu katkıda bulunur. Mahsul ve hava koşullarına bağlı olarak, bu yardımcı bitkiler, mahsulün hasat edilmesini sağlamak için aktif olarak yönetilir.

CRF denemelerinde iki farklı yoğunluk karşılaştırılacaktır: Bir varyant, yardımcı bitkilerden sınırlı rekabet ile maksimum verime vurgu yapacaktır. İkinci varyant, azaltılmış gübre yoğunluğu ve bitki koruma önlemleri ile biyolojik çeşitliliğe odaklanacaktır. İki CRF varyantı, normal toprak yönetiminin iki yoğunluk seviyesi ile karşılaştırılacaktır.

Amazone’nin Wambergen test merkezindeki 10 hektarlık test alanı, Hasbergen-Gaste’deki ana Amazone fabrikasının hemen yakınında yer almaktadır. Tahıllar ve mısırla yapılan altı yıllık ürün rotasyonu bölge için tipiktir. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak kolza ve bakliyat tesislerinin yanı sıra yoğun av mahsulü yetiştiriciliğinden oluşmaktadır. Uygulayıcılarla yoğun bir deneyim alışverişi için iyi bir temel, bir alanda dört çeşitte dört mahsulün aynı anda yetiştirilmesiyle oluşturulacaktır.

AMAZONEN-WERKE ve SCHMOTZER Hacktechnik’teki tarım uzmanları ve tasarım mühendisleri, denemelerde yeni teknolojileri ve araçları geliştirecek ve test edecek. AGRAVIS’teki ekilebilir tarım danışmanları, CRF sistemi için doğru çeşitleri ve girdileri seçmeye yardımcı olmak için uzmanlıklarını sağlayacaktır. AGRAVIS Digital GmbH ve AGRAVIS Technik’teki uzmanlar, yeni yöntem ve teknolojilerin seçiminde de destek sağlayacak. Saha araştırması ve makine kullanımından mahsullerin değerlendirilmesi ve verimlerin değerlendirilmesine kadar çeşitli dijital yöntemlerin kullanımı ve test edilmesinin CRF projesinin bir parçası olduğunu söylemeye gerek yok.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap