Yonca Hayvancılık Trakya Ekonomisine Yüksek Katma Değer Sağlıyor

Yonca Hayvancılık, Tarımsal Kümelenme Modeli ile tarım ve hayvancılığı entegre ederek tüm ihtisas alanlarını tek çatı altında topluyor ve geniş bir ekonomik ölçek yaratıyor. Kuruluş, Türkiye’deki çiftliklerin kaliteli düve ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ithalat bağımlılığını tersine çevirerek önümüzdeki dönemde komşu ülkeler başta olmak üzere ihracatı da hedefliyor.

Yonca Hayvancılık, hayvancılığın bilimsel metotlarla geliştirilmesi ve tarımla entegrasyonunu sağlayarak ürünlerden katma değeri yüksek maksimum verim elde edilmesi için 150 milyon dolarlık yatırımla Trakya Lüleburgaz’da Tarımsal Hayvancılık Modeli’ ni hayata geçirdi.

Ulusal pazarın ardından hedef uluslararası pazarlar

Model kapsamında 20.000 dekarlık bir arazide tarımsal üretim ve 20.000 büyükbaş hayvanla dev bir üretime doğru ilerleyen Yonca Hayvancılık, hayvancılıkta dışa bağımlılığın kırılması ve Türkiye genelinde çiftliklerin kaliteli düve ihtiyacını karşılamak doğrultusunda çalışmalarını hızla yürütüyor. Yonca Hayvancılık kurucusu Dursun Akdağ, öncelikli hedefin Türkiye’de faaliyet gösteren çiftliklerin düve ihtiyacını karşılamak olduğunu, ardından başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası pazarlara açılarak yüksek hacimli ihracatı hedeflediklerini ifade etti.

Tarımsal Kümelenme modeli kapsamında Yonca Hayvancılık bünyesinde faaliyet gösteren Düve Yetiştirme Merkezi, 10 büyük çiftlikten toplanan düveleri besleyip büyüterek Türkiye genelinde satışa sunacak. Güvenilir ve sağlıklı düve ihtiyacını karşılayacak olan Düve Yetiştirme Merkezi, birinci etapta 2.500 damızlık süt sığırı, 2.000 damızlık gebe düve üretimi, ikinci etapta ise 5.000 damızlık süt sığırı, 4.500 damızlık gebe düve üretimi gerçekleştirecek.

Hayvancılık ve tarımı entegre eden model

Düve Merkezi, süt işletmelerinde üretilen dişi buzağıların 15’inci ayda uzman veteriner hekimlerin nezaretinde tohumlanıp gebe bırakılarak iç piyasada yeni kurulacak işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteriliyor. Proje kapsamında hayvan ithalatında dışa bağımlılığın azaltılması da amaçlanıyor. İşletmenin Besi Merkezi’nde ise süt işletmelerinde üretilen erkek buzağılar alınarak kaliteli kaba yemle ve uzman veterinerler gözetiminde sağlıklı et üretimi sağlanıyor.

Tarımsal Kümelenme Modeli’nde tarım ve hayvancılık alanında yapılan tüm üretimlerin ihtisas alanlarına göre ayrıldığını ve kayda değer bir ekonomik büyüklük oluşturulduğunu belirten Yonca Hayvancılık kurucusu Dursun Akdağ, 10 büyük tarım ve hayvancılık çiftliği, 10 çiftlikten gelen düveleri yetiştiren Düve Yetiştirme Merkezi, 10 çiftliğin yem ihtiyacını karşılayan Yem Hazırlama Merkezi, et üretimi gerçekleştiren Besi Merkezi, çiftliklerin tüm enerji ve gübre ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Biogaz Tesisi, tarım işletmesi Selva Tarım ve seradan oluşan Yonca Hayvancılık’ın 2018 yılı itibariyle 20.000 dekar alanda tarımsal üretim ve 20.000 büyükbaş hayvanla dev bir üretime doğru ilerlediğini kaydetti.

Bunları da beğenebilirsin