Ürünlerin kontrolü, tohum ve topraktan başlamalı

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznador) Başkanı Sergey Dankvert, dün (5 Kasım 2017) Türkiye’deki dijital basına yansıyan açıklamaları ile “Türkiye’de yetiştirilen domatese karşı güvenilirlik sorunu” olduğunu belirtmiş, kontrol sürecinin üretimden başlaması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Bu açıklaması ile Dankvert, 16 Ekim 2016 tarihinde İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti’nin hazırladığı ve kamuoyu ile paylaştığı “en tehlikeli ithal gıda maddeleri” listesinde Türk fındığının, kanserojen aflatoksin maddesi içerdiği gerekçesiyle ilk sırada yer alması sürecini hatırlatmıştır. Yanı sıra yine aynı listede, Türkiye’den getirilen meyve-sebze başlığı altında kuru incir ve biber de 5’inci sırada yer almıştı. Özellikle son dönemde artan bir şekilde, Türkiye’nin tarım ihracatının büyük alıcıları olan ülkeler, Türkiye’de yetiştirilen tarım ürünlerine ve tarım sektörüne yönelik yukarıda örneklediğimiz ülkemiz tarımının imajını ve güvenini zedeleyecek açıklamaları yapmışlardır. Bu açıklamalar, üretici, ihracatçı ve sektör paydaşları ile birlikte Türkiye’nin tarım ekonomisine büyük zarar vermektedir.

Ürünlerin tüm süreçler izlenmeli, bilgiler kamuoyu ile paylaşılmalı

Bu ve benzeri durumlarda karşı hamle olarak siyasi gerekçeler ya da farklı angajmanlar öne sürmek, sektörün sorununa çözüm olmadığı gibi, mevcut durumun yarattığı zararı artırabilme potansiyeline de sahiptir. Bu ve benzeri durumlarda süreci çözmek, Türkiye’deki tarım sektörü paydaşları ve ülkemiz tarımının itibarını korumak ya da güçlendirmek adına ekonomimizde önemli bir yere sahip tarımsal ürünlerin, üretim aşamasından ihracat aşamasına kadar olan süreçlerinin kontrolü ve izlenebilirlik kayıtlarının açıklanması oldukça önemlidir: Bu bilgilerin ilgili taraflar ve ilgili tarafların kamuoyu ile paylaşılması;

1. Türkiye’nin tarım ürünlerine karşı gerek global ihracat pazarında gerekse kamuoyu bazında oluşan ya da oluşması muhtemelen olumsuz yaklaşımları önleyecek,

2. Türkiye’deki tarım ürünlerine karşı güvenin korunmasını ya da artmasını sağlayacak,

3. Tarımda Türkiye’nin güvenilir bir ihracat ortağı olduğu algısı güçlenecektir. Özellikle ihracata konu olan ürünlerin, tohumdan ilgili pazara girişine dek her aşamada izlenebilir ve kayıt altında olması, ürünlerin güvenilirliği ile ilgili kayıtlara ulaşabilirliğin sağlanması ile Türkiye’nin tarım ürünleri belli pazarlar için değil dünya pazarı için cazibeli, sağlıklı, kaliteli, güvenilir ve tercih edilir duruma gelecektir.

Risklerle ilgili proaktif bir yaklaşım sergilenmeli

Üretimin ilk adımından itibaren uluslararası standartlar çerçevesinde alınacak numuneler ve bu numunelerin analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve riskli ürünlerle ilgili çalışmaların kayıt altına alınması, Türkiye’nin risklerle ilgili proaktif bir yaklaşım sergileyerek tüm süreçleri objektif bir şekilde ortaya koyarak bir güven tesis etmesini sağlayacaktır.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap