Türkiye’nin Tarım Envanteri Mobil Teknolojiler İle Anlık İzleniyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Mobil Cihazlar ile Tarım Envanteri Yönetim Sistemi yerinde kayıt uygulaması ile” tarımla teknolojiyi bir araya getirdi. Bu uygulamayla elindeki tabletlerle anlık veri aktarımı imkanı bulan 10 bin kişilik uzman kadro, çiftçilerin sorunlarını da anında merkeze iletebilecek. Böylece Bakanlık yüzde yüz güvenilir Tarım Envanterine ilişkin veriye ulaşırken tüm Türkiye’nin Tarımsal Envanteri de çıkarılmış olacak.

Bakanlık, genel tarım sayımının yapılması ve kayıt sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için Tarımsal Üretim Kayıt Sisteminin devreye aldı. Söz konusu sistem özel mobil uygulamanın yüklendiği 10 bin tablet kullanılarak, TARGEL personeli, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Sorumluları ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) sorumlularının katkılarıyla uygulanıyor.

Kalkınma Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen proje için Bakanlık köylerde görev yapmak üzere 10 bin TARGEL personeline tablet dağıttı. Tablet aracılığıyla çiftçiye anında ulaşmayı hedefleyen Bakanlık, çiftçiye yönelik tüm yayım hizmetlerini ve bilgi akışını tablet üzerinden sağlayacak.

Söz konusu uygulamayla, TARGEL personelinin sahadaki çalışmaları canlı olarak izlenirken tablet üzerinden personeller ile bağlantı kurulabiliyor. Bu sistemle tarımsal ekim alanları, alet ve ekipman sayıları, hayvan sayıları rahatlıkla tespit edilmekte ve izlenebilmekte.

Sahada çalışan personel tablet üzerinde veri girişi yapmanın yanında saha fotoğraflarını anında da merkeze iletebiliyor. Böylece Türkiye’nin sadece tarımsal ve hayvansal envanteri çıkmayacak aynı zamanda Türkiye’nin biyoçeşitliğinin de envanteri çıkarılmış olacak.

Sistemle, tarım sektöründe kamu kaynaklarının etkin kullanılması, güncel bilgi ihtiyacının karşılanması, zamanlı ve güvenilir tarım istatistiklerinin üretilmesi, diğer sistemlerle arasında veri alışverişinin sağlanması, tarımsal işletme bazında kayıtlar yapılarak veri tabanı oluşturuldu. Böylece, tarımsal işletme düzeyinde analizler yapılarak destekleme ve pazarlama politikalarının daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Bunları da beğenebilirsin