Trouw Nutrition Türkiye Dünya Süt Günü için Önerilerde Bulundu

Trouw Nutrition Türkiye Dünya Süt Günü için Önerilerde Bulundu

Trouw Nutrition Türkiye Dünya Süt Günü için Önerilerde Bulundu

Ruminant hayvanlarda süt verimini artırmak için birçok faktör bulunuyor. Sağlıklı gelişim süt verimini, süt verimi de ruminant hayvanların yaşam döngüsünü etkiliyor. Buzağıların doğumundan itibaren ilk 6 haftalık süreçten itibaren beslenmenin doğru bir şekilde yapılması, genetik potansiyellerini ortaya çıkarmak ve süt verimlerini artırmak adına kritik önem taşıyor. 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, süt veriminde vitamin ve mineral desteğinin de büyük önem taşıdığını belirtti.

Ruminant hayvanlarda, buzağıların doğumdan hemen sonraki ilk 6 hafta ve sonrasında yapılacak doğru bir besleme programı, genetik potansiyellerinin ortaya çıkması ve süt veriminin artmasında büyük önem taşıyor. 1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Teknik Ürün Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, hayvanların genetik yapısı ve besleme şekline bağlı olarak değişen süt veriminde vitamin ve mineral desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Güçlü bağışıklık sistemi beslemeden başlıyor

Buzağılarda sağlıklı bir gelişim için kaliteli buzağı başlangıç yemlerinin ve mamaların besleme protokollerine uygun olarak doğru miktar ve kalitede verilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Kazım Bilgeçli, “Bu şekilde beslenen hayvanlar cinsel olgunluğa daha erken ulaşıyor ve üretken sürece daha sağlıklı ve hızlı bir başlangıç yapmalarına imkân sunuyor. Laktasyon süt verimleri de daha yüksek oluyor. Yetersiz beslenen buzağılarda ise gelişim geriliğinin yanı sıra bağışıklık sistemi zayıf kalabiliyor ve buna bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları baş gösterebiliyor.” şeklinde konuştu.

Kalitesiz yemler ve yanlış yönetimsel uygulamalar süt verimini olumsuz etkiliyor

İhtiyacı tam olarak karşılamayan rasyonlar, kalitesiz yemler, hayvan refahının uygun koşullarda sağlanamaması, yetersiz yapılan koruma ve yönetimsel uygulamalar gibi faktörler ruminant hayvanlarda süt verimliliğini olumsuz yönde etkiliyor. Süt veriminin hayvanın genetik potansiyeli yanında, çevresel faktörler, sürü yönetimi ve beslemeye bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ifade eden Bilgeçli, “Kuru dönem ve doğum sonrası geçiş dönem uygulamaları, hayvanların sağlık durumu ve vücut kondisyonu, kaba yem kalitesi, yemin besin madde kompozisyonu, ham maddelerin sindirilebilirlik derecesinin yanında yönetimsel ve çevresel faktörler de süt verimliliğine etki ediyor.” dedi.

Süt verimliliği için vitamin ve mineral desteği oldukça önemli

Ruminant hayvanların normal metabolik faaliyetlerinin devamı ve verimi için vitamin ve mineral gereksinimlerinin günlük olarak karşılanması gerektiğini belirten Bilgeçli, “Süt sığırlarının içinde bulundukları gebelik, doğum, sıcaklık stresi ve yüksek süt verimi gibi dönemlere göre doğru ve dengeli bir şekilde beslenmesi, ekonomik ve sağlıklı bir besleme için büyük önem taşıyor. Ancak artan süt verimi, sıcaklık ve oksidatif stres, gebelik, yem değişimi ve yönetimsel faktörler vitamin ve mineral ihtiyacını artırabiliyor. Ruminant hayvanların vitamin ve mineral ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması durumunda süt verimi ve hayvan sağlığı olumsuz yönde etkilenebiliyor. Bu durumda karlı bir üretim de gerçekleşemiyor.” diye konuştu.

NutriOpt güvenilir yemlerle beslenmeyi sağlayarak süt verimliliğini artırıyor

Trouw Nutrition tarafından inovatif bir çözüm olarak hayata geçirilen modüler hassas besleme sistemi NutriOpt, laboratuvarı numuneye taşıyarak yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz ediyor. Böylelikle hayvanların güvenilir yemlerle beslenip süt verimlerini artırmalarına ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerine destek olduklarını açıklayan Dr. Kazım Bilgeçli, kaynakların daha etkin kullanımı ile sürdürülebilir üretime de destek olduklarının altını çizdi. Bilgeçli, “Yem ve ham maddelerin besin madde kompozisyonlarının ve kalitelerinin beslemeye uygun olması gerekiyor. Uygulanan beslemenin uygun kalite ve dengede olmaması durumunda gerek süt veriminde gerekse beslemeye bağlı metabolik problemlerin görülme sıklığında artış yaşanabiliyor. Biz de NutriOpt çözümümüz ile yem ham maddelerinin içeriğini analiz ederek hayvan sağlığını ve performansını olumsuz yönde etkileyen bileşenlerin bulunup bulunmadığından emin oluyoruz. Böylece hayvanlarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmelerine ve süt verimliliğine katkı sunuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap