Tarımsal Mekanizasyonun Geleceği Agrievolution Zirvesinde Tartışılacak

5. Agrievolution Zirvesi, 21 Ocak 2016’da, İstanbul’da, Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği ev sahipliğinde, Agro Eurasia 2016 – Uluslararası Tarım ve Tarımsal Mekanizasyon Fuarı kapsamında düzenlenecek.

Panel konuları; “Avrasya Ülkeleri Tarım Makineleri Pazar Fırsatları”, “Avrasya Tarımında Güncel Durum ve Mekanizasyon Çözümleri”, “Tarımsal Mekanizasyon İmalatçılarının Küresel Ölçekte Başarıya Ulaşmış Pazar Stratejileri” olarak belirlenen zirveye davetli kurum ve kuruluşlar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Oda ve Birlikler, Ulusal Çiftçi Örgütleri, Ulusal Dernekler, Finans Kuruluşları, Üniversiteler, Özel Sektör temsilcileri yer alıyor.

Tarım mekanizasyon sektörünün dünya genelindeki ekonomik ve endüstriyel konumunun nabzının tutulacağı ve geleceği hakkında öngörülerde bulunulacağı etkinlikte; üyeler arasında iletişimi arttırmak, bilgi ve fikir paylaşımı yapmak, sektörün sorunlarını dünya ölçeğinde tartışmaya açarak politika oluşturmak ve çözüm yolları bulmak amaçlanıyor. Birlik bu amaç doğrultusunda kamu kurumları, akademik çevreler, özel sektör, enstitüler ve çiftçi birlikleri gibi sektör paydaşlarını Agrievolution Zirvesi’nde bir araya getiriyor.

Agrievolutıon İttifakı’nın en önemli etkinliği olan Agrievolutıon Zirveleri, 2008 yılında Roma’da, 2010 yılında Orlando’da, 2011 yılında Paris’te ve 2013 yılında Yeni Delhi’de gerçekleştirildi.

12 ülke ve Avrupa Birliği tarım makineleri birliklerinin, bir mutabakat anlaşması çerçevesinde bir araya gelerek oluşturduğu, tarım makineleri sektörüne yönelik küresel bir ittifak olan Agrievolutıon, 2009 yılında Almanya’da, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Brezilya, Rusya ve Türkiye’nin Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri bir ekonomik atölye çalışması için bir araya geldiği toplantıyla birlikte düzenli çalışmalarına başladı. 2012 yılı Nisan ayında, bu uluslararası ağın bir platforma dönüşmesi için bir mutabakat zabtı oluşturularak Brezilya, ABD, İtalya, Fransa, Hindistan ve Türkiye, kurucu üye olarak bu zabta imza atmasıyla, Agrievolution Tarım Makinaları İmalatçı Birlikleri Küresel İttifakı resmen kuruldu. İttifaka daha sonra Rusya, Almanya, İngiltere, Güney Kore, Japonya ve Çin dahil oldu.

Bunları da beğenebilirsin