HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor

HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor

HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor

HEPA Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’nın temel misyonu Macaristan’ın ihracatını desteklemek ve Türkiye’de ihracat potansiyeli hacmi olan markalara katma değerli ürün, hizmet ve teknoloji sağlamaya devam ediyor. HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, marka hakkında bilinmeyenleri, Macaristan ve Türkiye arasında oluşturulan köprüyü siz okuyucularımız için değerlendirdi. Keyifli okumalar!
HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor
Öncelikle HEPA Türkiye marka hikayesinden bize biraz bahseder misiniz?

HEPA Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı’nın temel misyonu Macaristan’ın ihracatını desteklemek ve Türkiye’de ihracat potansiyeli hacmi olan markalara katma değerli ürün, hizmet ve teknoloji sağlamaktır. Bu amaçla kurulan HEPA Türkiye 2015 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Türkiye, Kanada, Rusya, Çin, Japonya ve Balkanlar HEPA’nın dünyadaki bölgesel merkezleridir. Macaristan’ın ihracatta doğuya açılma stratejisi kapsamında bölgesel ofislerini doğudaki ülkelere yoğunlaştırmış durumdadır. HEPA, bu strateji doğrultusunda Türkiye gibi ekonomik ve dış büyüme hızı yüksek olan ülkelerde ofis açarak ikili ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla çalışmaktadır.

HEPA Türkiye, Budapeşte ve Atina ofislerinin yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de yer alan 4 ofisi ile Türkiye’de ayrıcalıklı durumdadır. Macaristan ve Türkiye diplomatik ve tarihi açıdan birbirlerine çok yakın iki ülke.  Macaristan Türkiye’nin AB ve AB’nin serbest ticaret anlaşmalarının bulunduğu coğrafyalara açılan kapısıyken, Macaristan’ın Orta Asya ve Afrika’ya açılan kapısı da Türkiye’dir. Macaristan yüksek teknoloji ürünleri ve hizmet sektörlerinde Türkiye ile know-how paylaşımı dahil ortak projeler üretmek istemektedir.

HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor

Hepa Türkiye ürün ve hizmetleri nelerdir, açıklar mısınız?

Macaristan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalarına Türkiye’de distribütör bulunması, seminerler ve eğitimler, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

HEPA Türkiye’nin, 2015 yılından beri hizmet verdiği ülkeler ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi gördüğünü biliyoruz. Bu iş birliklerinden biraz bahseder misiniz?

Türkiye ile Macaristan arasında en üst düzeyde stratejik partnerlik bulunuyor ve ticari ilişkiler gayet olumlu gidiyor. HEPA Türkiye de bu kapsamda iki ülke arasında köprü vazifesi görüyor. Geçen yıl içinde Ticaret ve Sanayi Odaları ile Macar ekonomisi, Macaristan’a yatırım koşulları, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yer veren 8 farklı ülke tanıtım günü organize ettik. Ayrıca, Türkiye’nin sağlık, otomotiv ve tekstil sektörleri hakkında bilgi veren bir başka organizasyonu Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile gerçekleştirdik. Expomed ve Growtech fuarlarına katılım sağladık. Haziran ayında gerçekleşen Expomed fuarına mevcut salgın koşullarından dolayı 7 Macar firma ile online katılım sağlarken, Antalya’da kasım ayının sonunda gerçekleştirilen tarım fuarına 12 Macar firma ile katılım sağladık. Bunun dışında, elektrikli taşıtlara yönelik Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonumuz kapsamında 3 Macar firmaya ev sahipliği yaparak, organizasyona katılım sağlayan belediyelerimizle tanışma imkânı oluşturduk. Sağlık sektöründe start-up’lara yönelik yine Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonumuzda 6 Macar firmayı Türkiye’ye davet ederek, yerel hastane yetkililerimizle iş birliği imkânı yarattık.

HEPA Türkiye Tarım Sektöründe Macaristan ve Türkiye Arasında Köprü Oluşturuyor

Su Yönetimi ve Teknolojileri konusunda ülkemizi ne durumda görüyorsunuz? Avrupa ülkeleri ile kıyas yapar mısınız?

Tarım için öncelikli ihtiyaçlardan biri olan su ile ilgili konularda Macaristan büyük bir deneyime ve teknolojik çözümlere sahip. İzlanda’dan sonra Avrupa’nın 2 büyük yer altı su kaynaklarına sahip olan Macaristan sahip olduğu deneyim ve uzmanlığı ile su yönetimi konusunda ikili ve çok taraflı dış ilişkilerde de söz sahibi. Sınır aşan sular konusunda mansap (downstream) bir ülke olan Macaristan, bu coğrafi dezavantajını bir avantaja çevirerek su yönetimi ve teknolojileri alanında önemli ilerleme kaydetti. Kısıtlı su kaynaklarının korunması ve sanitasyonu alanında ülke çapında geçerli sıkı bir yasal rejim ve sağlam bir kurumsal çerçeve kuran Macaristan, güçlü bir akademik altyapı ve kamu- özel sektör iş birliği tarafından su endüstrisini desteklemekte. Ülkedeki su sektörü, bu alanda geliştirdiği ve sahip olduğu en ileri teknolojiler, rekabetçi bilgi ve çözümler ve zengin iş fırsatları ile uluslararası iş birliği için önemli bir kaynak ve fırsat sunuyor.

Referanslarınızdan bahsederek HEPA Türkiye’nin sunduğu hizmetlerin avantajlarını açıklar mısınız acaba?

Macaristan’da öne çıkan ve Türk şirketlerine katma değer sağlayarak onların ticari büyüme ve gelişmelerine, ihracatlarına katkı sağlayacak sektörler tarım ve gıda, sağlık ve tıp teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), çevre ve su teknolojileri, makine-elektronik ve otomotiv, hafif sanayi ve kimyasallar, dolayısıyla firmalar da bu alanlarda öne çıkıyor. Karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlayıp, ülke ekonomilerinin büyümesine destek olarak, Macaristan’dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına güvenilir tedarikçilerin bulunmasında rol üstleniyoruz.

Ortak projelerle farklı pazarlara açılmaları konusunda her iki ülkenin Eximbank’ı ile yakın iş birliği içindeyiz ve projelere fon sağlanması konusunda Eximbank devreye girebiliyor. Türkiye’deki fuarlara Macar şirketlerin katılmasını sağlayarak Türkiye’deki sonunda gerçekleştirilen tarım fuarına 12 Macar firma ile katılım sağladık. Bunun dışında, elektrikli taşıtlara yönelik Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonumuz kapsamında 3 Macar firmaya ev sahipliği yaparak, organizasyona katılım sağlayan belediyelerimizle tanışma imkânı oluşturduk. Sağlık sektöründe start-up’lara yönelik yine Macar Kültür Merkezi’ndeki organizasyonumuzda 6 Macar firmayı Türkiye’ye davet ederek, yerel hastane yetkililerimizle iş birliği imkânı yarattık.

Tarım sektörü’nün önemini özellikle Pandemi ile bir kez daha iyi anladık. Tarım sektörünün gelişmesi için neler yapılabilir? Hizmet verdiğiniz markalar bu konuda neler yapıyor, değerlendirir misiniz?

Macaristan’da öne çıkan sektörler arasında tarım ilk sıralarda bulunuyor. Macaristan uygun iklim şartları, GDO’suz teknolojileri, iyi eğitimli uzmanları ve sürekli yeniliği hedefleyen anlayışıyla dünya tohum pazarında da güçlü bir konumda yer alıyor. Ülkenin 400-450 milyon euro civarındaki tohum ihracatı, dünya tohum ticaretinin %8-10’unu oluşturmaktadır. Macaristan ayrıca dünyanın üçüncü büyük mısır ve buğday tohumu ihracatçısıdır. Türk şirketlerle ticari ilişkiler kurmak amacıyla 2021 yılında Growtech’e katılan Macar firmalardan örnek vermek gerekirse; Agrovir; çiftçiler tarafından yine çiftçiler için geliştirilen bağımsız bir çiftlik yönetim programıyla tarımsal operasyonlara, karlılığa ve çevresel etkilere sağladığı katkı ile öne çıkarken, AnimalSoft KFT. Akıllı tarım ve veri çözümleri sunan Hayvan Çiftliği Software’i Livestocker ile dikkat çekiyor. Yarım yüzyıldan fazla bir geçmişe sahip olan Bábolna TETRA dünyanın yumurtlayan hibrit ıslahında lider bir şirket konumunda. Tüm pazarlar için en uygun melezleri sağlayan firma, ürünleri ile 4 kıtada 50 ülkede bulunuyor. Martonvásár mısır hibrit programını geliştiren Bázismag Kft., mısır ve tahıllar konusunda faaliyet gösteriyor.

Uluslararası şirketleri buluşturmak için düzenlediğiniz fuar, etkinlik katılımlarının yararları neler? Bu yıl katılımları artırmayı düşünüyor musunuz?

2021 yılında katıldığımız fuar ve etkinlikler sayesinde yüze yakın Macar firmanın tanıtımına destek verdik. Türkiye’ye ziyarete gelen Macar firmaları ilgili yerel ortaklarla görüştürdük. Ayrıca, Expomed, Growtech, elektrikli taşıtlar ve sağlık sektöründeki Macar startup firmalarına yönelik düzenlediğimiz farklı organizasyonlarla, Macar firmaların Türkiye’deki ilgili taraflarla görüşmelerine imkân sağladık. Dolayısıyla fuar ve etkinliklerin iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik önemli katkıları oldu. Bu sene ise yüzden fazla Macar firmaya hizmet vermeyi ve ilgili yerel ortaklarla iş birliği yaratılmasını hedefliyoruz. Ayrıca, bazı sektörel fuarlara katılarak, Macaristan’ın güçlü olduğu sektörlerde daha fazla iş birliği yaratılmasını hedefliyoruz.

2022 yılındaki hedefleriniz ve yatırım planlarınız hakkında neler söylemek isterseniz?

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi seviyeye ulaşması için çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda özellikle, tarım ve tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi, IT, atık su yönetimi, ışıklandırma, Ar-Ge hizmetleri sektörlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Düzenleyeceğimiz ülke tanıtım günleri, katılacağımız sektörel fuarlar ve diğer tanıtım faaliyetleri ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da yukarıya çekilebilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Teşekkür ederek, sektör oyuncularımıza iletmek istediğiniz son cümlelerinizle röportajımızı kapatalım. Söz sizde…

Macar firmaları kimyasal tarım ürünleri alanında ve gübre üretiminde de Avrupa’da güçlü bir konumda bulunuyor. Gelişen tarım sektöründeki yeni yönelimler, Avrupa Birliği bünyesindeki yeni dijital tarım stratejisi tarafından da destekleniyor. Bu kapsamda, bütünleşmiş kurumsal kaynak planlamasından (ERP) süreç kontrol yönetimlerine ve robotik çözümlerle insansız araçlara varan çok çeşitli projeler geliştiriliyor.Bu deneyimi Türkiye’deki şirketlerle buluşturmak için onları denebilir ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalanmaya ve birlikte büyümeye, birlikte yurt dışındaki pazarlara açılmaya davet ediyoruz.

Bunları da beğenebilirsin
Yorumları Göster (1)