Hayvancılık yatırım destekleri açıklandı

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2019-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarını destekleyecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2019/16), 20 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

2019-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsıyor.

Hayvancılık yatırım destekleri ve hibe oranları

Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına şu konular ve oranlarda hibe desteği uygulanacak:

a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsar.

b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar.

c) Projede yer alan makine alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde makine alet ve ekipman alım tutarının % 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe makine alet ve ekipman alımını kapsar.

ç) İnşaat yatırımı, damızlık koç-teke alımı ve makine alet ve ekipman alımı yatırım konusu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde uygulanır.

d) Damızlık boğa alımı yatırım konusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde suni tohumlama hizmetinin ulaştırılmasında teknik ve coğrafi koşullara bağlı aksaklık yaşanan yerlerde uygulanır.

Yatırım süresi

Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanacak. İnşaat işleri, başvurusu onaylanıp, uygulama projesi il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin yapıldığı günden itibaren bir yıl içerisinde; damızlık boğa, koç ve tekelerin ve makine alet ve ekipmanların satın alınarak işletmeye konulması ise başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak.

Desteklemeden yararlanacaklar

Tebliğ kapsamındaki hibeden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az bir yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilecek.

Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa, damızlık koç-teke ve makine alet ve ekipman alımını gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılacak.

Yatırım tutarı üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek.

Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem; ağıllarda ise ağıl tipi seçimi hususunda il müdürlükleri yetkili olacak. Teknik kriterler Bakanlıkça belirlenecek. İnşaat yatırımlarında kullanılacak her türlü malzeme/ekipman yeni olacak ve ikinci el malzeme/ekipman kullanılmayacak.

Başvuru zamanı

Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvuruları her yıl 1 Ocak-31 Mart arasında alınacak. Hayvancılık Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ile başvuru süresini uzatabilecek, kısaltabilecek ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilecek.

Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.

Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibeden yararlanamayacak ve başvuru yapamayacaklar.

Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında inşaat ve makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında 3 yıl, damızlık erkek materyal alımları için 2 yıl olmak üzere yılda en az bir defa il müdürlüklerince işletmeler denetlenecek.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler, yeni Tebliğe göre sonuçlandırılacak.

Tebliğ, 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.