Gürer: “Tarım liseleri artırılmalı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu önergesinde, “Tarım liselerinin artırılması ve tarım liseli mezunlarına çiftçilik için özel teşvikler sağlanması düşünülmekte midir?” şeklinde soru yöneltti. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim öğretim faaliyetlerini devam ettiren tarım alanı ve alana bağlı dal programı uygulayan okulların sayılarının artırılmasına ilişkin çalışmaların illerde sektörün ihtiyaç duyduğu alan ve dalların il istihdam ve mesleki eğitim kurumlarında belirlendiğini ve valilik teklifi olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne iletildiğini belirterek, uygun görülen alan ve dallar açıldığını söyledi. 

 Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile KOSGEB arasında imzalanan 14 Haziran 2016 tarihli Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Protokolü’yle 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren ortaöğretim okullarında girişimciliği geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan gençlere öncelikle kendi alanlarında iş kurmak istemeleri hâlinde hibe olarak 50 bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin liraya kadar KOSGEB yeni girişimcilik desteği verildiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini şu şekilde yanıtladı:

 “2 Aralık 2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan -tarım alanı da dâhil- bütün öğrencilerimizle ilgili olarak işveren tarafından çıraklara ve meslek lisesi öğrencilerine ödenecek beceri eğitimi ve staj ücretlerinin üçte 2’si devlet tarafından karşılanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin okuldaki atölye eğitiminde 10, 11 ve 12’nci sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması zorunlu hâle getirilmiştir. Bütün mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarına “teknisyen” unvanı da verilmektedir.”       CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarım liseleri ülkede yaygınlaşmalıdır. Tarım çok ciddi sorunlar yaşamaktadır. Tohum, gübre, ilaç  gibi konularda dışa bağımlı hale geldik. Ürünler çoğu ithal, tarım memleketinde tarımı tüketip her alanda dışa bağlı haldeyiz. Bunu aşmanın yolu gençlerin tarıma yöneliş ve ilgisini artırmaktır. Topraklarımıza geleceğimize sahip çıkmalıyız” dedi.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap