Gübretaş’ın 2023 yılı faaliyet raporu yayınlandı

Gübretaş 2023 faaliyet raporunda Türkiye’de 6,6 milyon ton kimyevi gübre tüketildiği belirtilerek gübre piyasasının 2022 yılına göre yüzde 14 büyüdüğü kaydedildi.

Sektörün en önemli girdisi amonyakta yılın ikinci çeyreğinde fiyatların dip seviyeleri test ettikten sonra ortalamalara yakın hareket etmesi azotlu ürünlerin talebine olumlu yansımıştır. Üre gübresi tüketimi 2 milyon tonun üzerinde gerçekleşerek tekrar salgın öncesi miktarlara ulaşmıştır. Diğer önemli girdilerden fosforik asitte, fiyatlar ortalamaların üzerinde seyretmesine rağmen DAP başta olmak üzere bu gruptaki ürünlerin tüketimi de bir önceki yıla göre artmıştır.

NAVLUN BEDELLERİNİN NORMALLEŞMESİ PAZARIN BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Ham madde ve emtia fiyatlarının yanı sıra gemi navlun bedellerindeki normalleşmenin ürün maliyetlerinin azalmasına katkı sağlaması pazarın büyümesine etkisi olmuştur.

BUĞDAY ARPAYA İYİ FİYAT VERİLMESİ GÜBRE KULLANIMINI ARTIRDI

Tarımsal ürün fiyatları ve üretici gelirlerinin kimyevi gübre talepleri üzerindeki etkisine bakıldığında ise hasat döneminde buğday ve arpa destekleme fiyatlarının üreticiler lehine sonuç doğuracak düzeyde açıklanması, TMO’nun en büyük alıcı rolüyle bu politikayı desteklemesi üreticileri memnun etmiştir. Bu memnuniyet buğday ve arpa ekim döneminde gübre talepleri için uygun bir ortam oluşturmuştur. Yurt dışı ve yurt içi piyasalarda mısır, ayçiçeği ve pamuk fiyatlarının üretici beklentilerinin altında hareket etmesi ise yılın son çeyreğinde gübre taleplerini baskılamıştır.

FAİZLERİN YÜKSELMESİ GÜBRE TALEBİNİ ÖTELEDİ!

Yılın 3. çeyreğinde faizlerin artmasıyla üreticilerin borçlanma maliyetlerinin yükselmesi de son çeyrekteki beklenen taleplerin 2024 ilk çeyreğine ötelenmesine neden olmuştur.

GÜBRE PİYASASI 2023’TE YÜZDE 14 BÜYÜDÜ

Sonuç itibari ile ülkemizde 2023 yılında 6,6 milyon ton kimyevi gübre tüketilmiş, pazar 2022 yılına göre %14 büyümüştür.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap