Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu 40 yaşına giriyor

Gıda ve tarım için biyoçeşitlilik ile ilgili tüm konularla özel olarak ilgilenen tek hükümetler arası organ olan Gıda ve Tarım için Genetik Kaynaklar Komisyonu (CGRFA), 40. yılını kutluyor ve çalışmalarının önemi bugün bir toplantıda vurgulandı.

Komisyonun Ondokuzuncu Olağan Oturumunun (17–21 Temmuz) açılışında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü QU Dongyu, “2030 Gündemini gerçekleştirmek ve dünyanın tarımsal gıda sistemlerini dönüştürmek, gıda ve tarım için biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını, korunmasını ve eski haline getirilmesini sağlayan yaklaşımlar gerektirir” şeklinde konuştu.

Qu, gıda ve tarım için genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin tüm bileşenlerinin bu dönüşümü gerçekleştirmede temel olduğunu açıkladı. “Geçtiğimiz 40 yıl içinde, Komisyon hükümetler arası kilit bir organ haline geldi” diyen Bakan, dünyanın, küresel biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin sağlığının, kentleşme, beslenme alışkanlıklarındaki küresel eğilimler arasında endişe verici bir oranda azaldığı bir dönemde olduğunu hatırlattı.

Biyoçeşitlilik, beslenme ve insan sağlığı

350’den fazla delege ve gözlemcinin katıldığı beş günlük oturumda Komisyon, diğer konuların yanı sıra, gıda ve tarım için genetik kaynakların iklim değişikliğini hafifletme ve iklim değişikliğine uyum sağlama rolünün yanı sıra ilgili diğer sektörler arası konuları gözden geçirecek. Qu, “Komisyonun 2021’deki son oturumundan bu yana geçen 2 yılda, biyolojik çeşitliliğin küresel gündemde onaylanması yönünde önemli adımlar atıldı.” dedi.

Genel Direktör, 2030 yılına kadar biyoçeşitliliği korumaya yönelik küresel hedeflerden oluşan Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesinin 2022’de kabul edilmesinden ve FAO Konseyi tarafından 2014 yılında onaylanan Gıda ve Tarım için Biyoçeşitlilik Eylem Çerçevesine atıfta bulunuyordu. Aralık 2021.

Tarım

“FAO, Üyelerini bu çerçevelerin her ikisini de uygulamada desteklemeye kararlıdır”

Bu oturumda Komisyon, FAO’nun Eylem Çerçevesini gündeminin bir parçası olarak ele alacak ve dünyanın bitki ve orman genetik kaynaklarının durumuyla ilgili iki önemli rapor sunacak.

Kırk yıllık tarih

Gıda ve tarım için biyoçeşitlilik, dünyanın en önemli kaynakları arasındadır. Binlerce tür ve bunların genetik çeşitliliği, yaşam ağını oluşturuyor ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere yeni koşullara uyum sağlamak için vazgeçilmez.

Komisyon, evcilleştirilmiş mahsullerin, çiftlik hayvanlarının ve çiftlik balıklarının ve suda yaşayan omurgasızların, orman ağaçlarının ve su türlerinin çeşitliliği ile ilgilenir. Yetkisi aynı zamanda üretimin gerçekleşmesini sağlayan evcilleştirilmemiş tüm türlerin çeşitliliğini de kapsar –tozlayıcılar, toprakta yaşayan organizmalar, haşerelerin doğal düşmanları ve geviş getiren hayvanların yiyeceklerini sindirmelerini sağlayan mikroorganizmalar.

1983 yılında küresel bir forum olarak kurulan Komisyon, gıda ve tarım için genetik kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve korunması ve bunların kullanımından elde edilen faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımına yönelik politikalar konusunda uluslararası fikir birliğine varmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: FAO

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap