Gençlik Tarım Zirvesi’nde küresel tarım sorunlarına çözüm arayacaklar