DuPont İkinci Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı

DuPont 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali tablosunu açıklarken, bir yıllık proforma uyarlanmış hisse başına kâr1 kılavuzunu 3,75 ila 3,85 dolar aralığında olacak şekilde güncelledi.

Header template for the ShowStyle Briefcase Display

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle, “Beklenenden daha zayıf piyasa koşulları karşısında ekiplerimiz, kâr-zarar taahhütlerimizi hem maliyet hem de fiyatlandırma alanlarında atılan adımlarla yerine getirdi. Bu adımlar neticesinde bu çeyrek dönem zarfında, 170 baz puanlık bir işletme FAVÖK(1) marj iyileşmesi gerçekleşti” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca, dört ana segmentimizin her birinde kaydedilen kazanımlarla brüt kâr marjında 200 baz puanın üstünde iyileşme gerçekleşti. Bu sonuçları, maliyet sinerjisi girişimlerimizle kazanç sağlamayı sürdürerek, zorlu nihai pazarlar karşısında yeni üretkenlik programları uygulayarak ve sunduğumuz katma değerli çözümler temelinde daha yüksek fiyatlandırmayla ortaya koyduk.

Probiyotikler, su, güvenlik, havacılık-uzay ve sağlık nihai pazarlarında güçlü yanlar gördük. Güçlü müşteri ilişkilerimizden ve yenilikçi çözümlerimizden güç alarak ilerledik. Ancak, portföyümüz çeşitlilik içeriyor; büyümede elde ettiğimiz sonuçlar kısa döngülü iş kollarımızda süregelen yumuşamadan etkilendi.”

İkinci Çeyrek Sonuçları

Çeyrek dönemdeki net satışlar, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7 düşerek toplam 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 2’lik daha yüksek fiyatlandırmanın satış hacimlerindeki yüzde 5 düşüş nedeniyle ziyadesiyle dengelenmesinden ötürü, net satışlar organik bazda yüzde 3 düşüş kaydetti. Döviz ve portföydeki olumsuz gelişmeler nedeniyle satışlar sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 1 oranında azaldı.

Devam eden operasyonlardan elde edilen GAAP Geliri (zarar) toplamda 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde, devam eden operasyonlardan elde edilen proforma GAAP Geliri (zarar) 11 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. İşletme FAVÖK, bir önceki yılın proforma işletme FAVÖK(1) verileriyle aynı kalarak 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşletme FAVÖK marjları, maliyet sinerjileri ve daha yüksek yerel fiyatlara bağlı olarak kaydedilen 170 baz puanlık iyileşmeyle yüzde 26,0’ya ulaştı.

Bir önceki yılın aynı döneminde, devam eden operasyonlardan elde edilen proforma hisse başına GAAP kârı 0,02 dolar iken, devam eden operasyonlardan elde edilen hisse başına GAAP kârının 1,48 dolara düşmesi büyük ölçüde hisse başına 1,57 dolar tutarındaki şerefiye değer kaybı ücretlerine ve geçmişten bu yana Dow ve Corteva için ayrılan, hisse başına 0,35 dolar tutarındaki maliyetin ortadan kalkmasıyla dengelenen hisse başına 0,22 dolar tutarındaki gelir vergisine atfedilmiştir. Uyarlanmış hisse başına kâr(1) yüzde 9 artışla 0,97 dolara yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde, proforma uyarlanmış hisse başına kâr ise 0,89 dolar olarak gerçekleşmişti. Aradaki fark, öncelikle değer kaybı ve amortismanın azalmasından ve hisse sayısının daha az olmasından kaynaklanmıştır.

Elde ettiğimiz sonuçlar, sürekli değişen ve dönüşen piyasa koşullarına ayak uydurmaya hazır olduğumuzu gösteriyor” diye konuşan DuPont Yönetim Kurulu Başkanı Ed Breen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Verimliliğe yönelik çalışmalar başlattık, [kâr] marjlarımızı ciddi ölçüde arttırdık ve hisse yeniden satın alma programını ivedilikle hayata geçirdik. Bu performansa dayalı zihniyetle ve Yönetim Kurulu düzeyinden başlayarak her bir iş kolumuzda hissedarlarımıza değer kazandırma taahhüdü ileride de kritik önemini koruyacaktır.