DuPont, 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini Açıkladı

Toplumun gelişmesine destek olmak için temel olan inovasyonları gerçekleştirme amacına ulaşmada sürdürülebilirliğin önemini vurgulayan DuPont, ‘2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerini’ açıkladı.

Header template for the ShowStyle Briefcase Display

Dünyanın çözüm bekleyen en önemli sorunlarını belirlemek üzere oluşturulan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) de ilham alan DuPont, uzun vadeli 9 hedefini belirlerken; şirket çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra müşteri ve paydaşlarının geri bildirimlerine de yer verdi.

DuPont İcra Kurulu Başkanı Marc Doyle yaptığı yazılı açıklamada, “DuPont’un 2030 hedefleri; önceliklerimizi ortaya koymakta ve iş değeri sunmak, değer zincirlerimiz boyunca dayanıklılığımızı arttırmak ve toplumların gelişimine olanak sağlamak üzere en büyük fırsatı sunan sürdürülebilirlik sorunlarına uygun olarak şekillendi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “DuPont olarak, insanlarımızı ve gezegeni koruyup güçlendirirken çözümlerde inovasyona odaklanıyor; belirlediğimiz dokuz hedefe yönelik anlamlı ilerleme kaydetmek için önümüzdeki on yıl boyunca hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Sürdürülebilirlik Hedeflerine göre DuPont, benimsediği dokuz hedefi üç grupta topluyor: Müşterilerin ve dünyanın gelişimine destek olmak için sürdürülebilir inovasyonlar yaratmak, bütün faaliyetlerinin sürdürülebilirlik profilini arttırmak ve insanlarla toplumların kapsayıcılığını, refahını ve sağlığını desteklemek için hareket etmek.

1.DuPont inovasyonlarının tamamını BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde anlamlı ilerleme kaydetmek ve müşterilerimiz için değer yaratmak üzere uyarlamak,

2.Döngüsel ekonomi ilkelerini, hizmet verilen pazarlardaki yaşam döngüsü etkilerini de dikkate alarak şirketin iş modellerine entegre etmek,

3.Ürün ve süreçlerin tamamını, yeşil kimya ilkelerini kapsayacak şekilde sürdürülebilirlik kıstaslarıyla tasarlamak,

4.Elektriğin yüzde 60’ını yenilenebilir kaynaklardan elde etmek suretiyle sera gazı (GHG) emisyonlarını % 30 azaltarak 2050 yılına kadar operasyonları karbon nötr hale getirmek,

5.İmalat tesislerine ve yüksek riskli su havzalarındaki topluluklara öncelik vererek DuPont sahalarındaki tüm tesislerde su stratejileri uygulamak ve su teknolojisini ilerletme ve stratejik ortaklıkları hayata geçirme konusunda liderlik ederek milyonlarca insanın temiz suya erişimini sağlamak,

6.Sıfır yaralanma, meslek hastalığı, kaza, atık ve emisyon taahhütlerini genişletmek,

7.Çeşitliliği sektörün kıstaslarının çok ötesine taşıyan, dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olmak,

8.Çalışanların refah ve tatmin düzeylerinin yüksek olduğu bir işyeri ortamı yaratmak

9.Hedefi belirli sosyal etki programlarıyla 100 milyonu aşkın insanın hayatını iyileştirmek.

DuPont Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Başkanı Alexa Dembek, “Amacımızın özünü teşkil eden inovasyon, bilimin güdümündedir. Bu inovasyonu, artık her zamankinden de çok, herkes için daha güvenli, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemize yarayacak teknoloji ve çözümlere yöneltiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü “Sürdürülebilirlik hem pazardaki belli başlı trendleri hem de şirketimizin öz iş değerleriyle son derece uyumlu, önemli inovasyon fırsatlarını öne çıkaran kilit dinamiklerden biridir. Bugün, küresel bir bilim ve inovasyon lideri olarak amaçlarımızı hayata geçirebilmemiz için DuPont’u önümüzdeki on yıllık süreçte ileri taşıyacak özel taahhütlerle birlikte bir dizi hedef ortaya koyuyoruz. Bu amaçları hayata geçirmek üzere dünyanın dört bir yanında kuracağımız iş birliklerini dört gözle bekliyoruz.”