ETİ Burçak ve WWF-Türkiye, Doğru Tarımı Destekliyor

Çiftçilere verdikleri eğitim ve destekle doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlayan ETİ Burçak ve WWF-Türkiye; Konya Havzası’ndaki pilot tarlalarda yüzde 50 su tasarrufu, yüzde 58 enerji tasarrufu, yüzde 30 verimlilik artışı sağlandı.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), küresel iklim değişikliğine uyum için Konya Havzası‘nda başlattıkları “İklime Uyum Seferberliği” projesi kapsamında çiftçilere verdikleri eğitim ve destekle doğru tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağladı.

Yapılan pilot uygulamalar sonucunda 20.640 metreküp su kaybı önlendi, başka bir deyişle dört kişiden oluşan 34.000 ailenin bir günlük su tüketimine karşılık gelen su tasarrufu sağlandı.

Konya Kapalı Havzası’nın sürdürülebilir geleceği için 2008 yılında bir araya gelerek Konya Havzası Modern Sulama Projesi’ni başlatan ve işbirliklerini elde ettikleri başarılı sonuçlarla dört yıl boyunca daha da genişleten ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), kısıtlı su kaynaklarının toprak ve tarıma etkisiyle ilgili farkındalığın artırılmasını ve yaşamsal kıt bir kaynak olan suyun toplumun tüm kesimleri tarafından akılcı kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işbirliği, 2011 yılında da “İklime Uyum Seferberliği Projesi” kapsamında, çiftçilerin iklim değişikliğine uyum konusunda farkındalığını geliştirecek pilot uygulamalarla devam etti. Bu proje ile iklime uyumlu tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve modern sulamaya geçişin hızlandırılması amaçlandı.

Proje kapsamında çiftçiler, verilen eğitim ve destekle doğru sulama yöntemleri hakkında bilgilendirildi ve belirlenen pilot bölgelerde doğru tarım uygulamaları hayata geçirildi. Altınekin ilçesinde iki farklı pilot bölgede buğdayda, Çumra ilçesinde ise arpada yağmurlama sulama uygulaması ve Karapınar’da ayçiçeğinde damla sulama uygulaması yapıldı.

İklime Uyum Seferberliği Projesi ile gerçekleştirilen bu pilot uygulamalarda, kısa zamanda çarpıcı sonuçlar elde edildi. Su ve enerji kullanımında yüzde 47 tasarruf, verimde yüzde 36 artış sağlandı.

Toplam tasarrufta ise gözle görülür olumlu sonuçlara ulaşıldı. Pilot bölgelerde gerçekleştirilen doğru tarım uygulamalarıyla toplamda 10.470 KWH enerji tasarrufu ve 20.640 metreküp su tasarrufu sağlandı. Evde kişi başına tüketilen suyun150 litre olduğunu göz önüne aldığında bu rakam, dört kişiden oluşan 34.000 ailenin bir günlük su tüketimine eşdeğer bir rakam.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), “İklime Uyum Seferberliği” projesinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacıyla bir web sitesi de hazırladı. Ziyaretçiler, www.iklimeuyumseferberligi.com.tr adresli sitede yer alan manifestoyu imzalayarak gelecek nesillerin suyunun ve toprağının korunmasına destek verebiliyorlar.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işbirliğinin ilk 3 yılında neler yapıldı?

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) işbirliği, ilk olarak 2008 yılında, Konya Havzası’nda “Modern Sulama Projesi” ile başladı. Çiftçileri su kaynaklarının akılcı kullanımına teşvik etmek amacıyla çıkılan yolda sadece bir yılda, Konya Havzası’ndaki pilot tarlalarda yüzde 50 su tasarrufu, yüzde 58 enerji tasarrufu, yüzde 30 verimlilik artışı sağlandı.

2009 yılında gerçekleştirilen ve alanındaki en kapsamlı bilimsel araştırmayı sunan “Türkiye’nin Yarınları Projesi” ile ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Havzası mercek altına alındı. Araştırma kapsamında; içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde; küresel iklim değişikliğinin Türkiye geneli ve Konya Havzası özelinde iklime ve tarıma olan etkisi araştırıldı. Böylece iklim değişikliğinin önümüzdeki 100 yıl içerisinde bizleri ve gelecek nesilleri nasıl etkileyeceği ortaya konuldu.

Türkiye’nin Yarınları Projesi’nden ortaya çıkan diğer çarpıcı sonuçlar:

50 yılda bölgedeki sulak alanların yüzde 65’i kurudu: Konya Havzası’ndaki mevcut duruma bakıldığında tarımsal üretim ve su kullanımının sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Bunun sonucunda son 50 yılda Konya Havzası’ndaki sulak alanların yüzde 65’i kurumuş bulunmakta.

Havzadaki kuyuların yüzde 70’i kaçak: Havzada bulunan 93.948 adet sondaj kuyusundan; 66.808 tanesi kaçak. Bölgede her yıl İstanbul’un 1,5 yıllık suyu kadar (36 tane Küçük Çekmece Gölü’ne eşit) su fazladan yeraltından çekiliyor, yeraltı suları her geçen gün azalıyor.

Konya Havzası’nda tarımda modern sulamaya geçilmesi ve ürün deseninin değiştirilmesi halinde İstanbul’un 3 yıllık su ihtiyacına karşılık gelecek şekilde her yıl 2,4 milyar metreküp su tasarrufu sağlamak mümkün.

ETİ Burçak ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), işbirliklerinin 3. yılında, “Türkiye’nin Yarınları Projesi” araştırma sonuçlarından hareketle Konya Havzası’nın 100 yıl sonra da var olması için değişim ve dönüşümün öncülüğünü üstlendi ve “Türkiye’nin Yarınları İçin İklime Uyum Seferberliği”ni başlattı. İklime Uyum Seferberliği boyunca çiftçilere araştırma sonuçları aktarıldı, toplu değişimin zorunluluğunu anlatıldı. Konya Havzası’nı kapsayacak şekilde 5 ilçede düzenlenen eğitimlerle; yaklaşık 3.000 çiftçiye ve tarım sektörü temsilcilerine ulaşıldı ve iklime uyumlu tarım için çözüm önerileri paylaşıldı.

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap