Doğal Afetler Sonrası Ziraat Bankası’ndan Finansman İmkanları

Ziraat Bankası ana misyonu olan tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, tarımsal üreticilerin yanında yer alarak, sunduğu yapılandırma imkanlarıyla tarımsal üretimin sürekliliğine destek olmaya devam ediyor.

Dış etkenlere karşı son derece duyarlı olan tarım sektörünü ve bu sektörde faaliyet gösteren üreticileri olumsuz iklim koşulları, salgın hastalıklar, ekonomik dalgalanmalar son derece hızlı ve olumsuz bir biçimde etkileyebilmektedir. Doğal afetler ve diğer olumsuz dış etkenler nedeniyle vadesinde ödenemeyen kredilerin üreticinin faaliyetlerine uygun vadelerle rahatlıkla geri ödenebilmesi, diğer taraftan da devam eden faaliyetlerin finansmanının sağlanıyor olması üreticiler için büyük önem taşımaktadır.

Bu noktada Ziraat Bankası, üreticilerin yanında yer alarak zorlukları birlikte aşmak adına imkanlar sunuyor.

İşletmeleri/ürünleri doğal afetlerden zarar gören, maliyet artışı–gelir azalışı v.b. elde olmayan sebeplerle nakit akışında aksama meydana gelmesinden dolayı kredi ödemesini vadesinde gerçekleştiremeyecek durumda olan üreticilere kredilerini tarımsal faaliyetlerinden elde edecekleri gelirler ile 5 yıla kadar vade ve uygun faiz oranlarıyla ödeyebilecekleri şekilde yapılandırma imkanı sunuyor.

Böylelikle; müşteri-banka ilişkisinin devamlılığının sağlanması için, makul görülebilecek ekonomik gelişmelerden kaynaklanan gerekçeler ve doğal afet durumları göz önünde bulundurularak, kredi değerliliğini yitirmemiş olan ve gelir getirici faaliyetlerine devam eden üreticilerin, kredileri, nakit akışları ile uyumlu olmak kaydıyla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılandırılıyor.

Tüm üreticiler için belirli, tek bir yapılandırma süresi uygulanmamakta, yeni vadenin belirlenmesinde; üreticinin gelir elde etme dönemi ve nakit akışları göz önünde bulunduruluyor.

Yatırım kredilerine ilişkin ödenemeyen taksit tutarlarının da, kredinin nihai vadesi aşılmamak kaydıyla, diğer taksitler ile birlikte veya daha kısa aralıklarla tahsil edilmek üzere taksitlendirilmesi imkânı sunuluyor.

Ziraat Bankası tarafından üreticilerimizin daha uzun ve esnek vade seçenekleri ile kredi borçlarının yapılandırılması sağlanırken, devam eden faaliyetlerinin finansmanına yönelik ilave kredi kullanım imkânı da bulunuyor.

Bunları da beğenebilirsin