Çiftçi Tarımda 10,4 Milyon Makine Kullanıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin makineleşmeye önem verdiğini bildirerek, “üreticimiz 10 yılda, kullandığı tarımsal makine sayısını 1,6 milyon artışla, 8,8 milyondan 10,4 milyona çıkardı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, çiftçinin akaryakıt veya elektrikle çalışan makine kullanımına ağırlık verdiğini, bu alanda makine kullanımının hızla arttığını, buna karşın, insan veya hayvan gücüyle iş gören makinelerin kullanımını büyük oranda azalttığını belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımsal alet ve makine sayısının 2005’de 8 milyon 844 bin iken, 2006 yılında 8 milyon 997 bine, 2007 yılında 9 milyon 143 bine, 2008’de 9 milyon 305 bine, 2009’da 9 milyon 340 bine, 2010’da 9 milyon 561 bine, 2011’de 9 milyon 733 bine, 2012’de 9 milyon 975 bine, 2013’de 10 milyon 124 bine, 2014’de 10 milyon 283 bine, 2015’de 10 milyon 424 bine çıktığı bilgisini verdi.

-En fazla artış 55 katla meyve hasat makinesinde-

2005 yılında 8 milyon 844 bin 348 adet olan toplam makine sayısının 2015 yılına kadar yüzde 17,9 artışla 10 milyon 423 bin 865 adede yükseldiğini, toplam makine sayısının 1 milyon 579 bin 517 arttığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Meyve hasat, motorlu tırpan, pamuk toplama, yem dağıtıcı, taş toplama, mısır silaj, ürün sınıflandırma, süt sağma, ot silaj, toprak burgusu, balya, çiftlik gübresi dağıtma, ürün kurutma, biçerbağlar gibi modern makineler ile damla sulama tesisi sayısı hızla arttı. 10 yılda makine sayısı meyve hasat makinesinde yüzde 5455,8, motorlu tırpanda yüzde 745,3, pamuk toplama makinesinde yüzde 743,8, yem dağıtıcı römorkta yüzde 427,3, taş toplama makinesinde yüzde 263,5, mısır silaj makinesinde yüzde 191, damla sulama tesisinde yüzde 160,2, selektör hariç ürün sınıflandırma makinesinde yüzde 131,2, seyyar süt sağma makinesinde yüzde 124,8, ot silaj makinesinde yüzde 120,6, toprak burgusu makinesinde yüzde 116,9, balya makinesinde yüzde 116,8, çiftlik gübresi dağıtma makinesinde yüzde 113,5, ürün kurutma makinesinde yüzde 103,8, biçerbağlar makinesinde yüzde 102,1 arttı.

Makine sayısı, 10 yılda meyve hasat makinesinde 190 adetten 10 bin 556 adede, motorlu tırpanda 9 bin 974 adetten 84 bin 307’ye, pamuk toplama makinesinde 128 adetten 1080 adede, yem dağıtıcı sayısında 545 adetten 2 bin 874 adede, taş toplama makinesinde 373 adetten 1356 adede, mısır silaj makinesinde 8 bin 717 adetten 25 bin 370 adede, damla sulama tesisi sayısında 149 bin 792 adetten 389 bin 831 adede, selektör hariç ürün sınıflandırma makinesinde 6 bin 396 adetten 14 bin 785 adede, seyyar süt sağma makinesinde 130 bin 87 adetten 292 bin 405 adede, ot silaj makinesinde 2 bin 225 adetten 4 bin 908 adede, toprak burgusu makinesinde 2 bin 894 adetten 6 bin 277 adede, balya makinesinde 9 bin 431 adetten 20 bin 446 adede, çiftlik gübresi dağıtma makinesinde 1916 adetten 4 bin 90 adede, ürün kurutma makinesinde 478 adetten 974 adede, biçerbağlar da 4 bin 558 adetten 9 bin 210 adede çıktı.”

8600-0109-ac1

-Mekanizasyonun amacı verimini artırmak, maliyetleri düşürmek-

 Tarımsal mekanizasyonun temel amacının kullanılan gücün verimini artırarak yapılan işin maliyetini düşürmek olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yapılan iş için sarf edilen zamanın azaltılması ve birim alandan elde edilen verimin artırılması ancak tarımsal mekanizasyonun gelişimiyle mümkün olabilecektir.

Küçük ölçekli, yeterli gelir elde edemeyen tarımsal işletmelerin, modern üretim teknik ve teknolojileri kullanarak üretim yapabilen büyük işletmeler karşısında ayakta durabilmek, rekabet şanslarını devam ettirebilmek ve sürekli üretim içinde bulunabilmek için ihtiyacı olan gerekli tarım alet ve makine ihtiyaçlarını karşılamaları gerekir.

Ülkemiz, mekanizasyonda gelişmiş ülkeler seviyesine hala ulaşamamıştır.  Tarım işletmelerinin yapısı düzeltilmeden, kırsal ve tarımsal altyapıda gerekli iyileştirmeler yapılmadan teknolojinin verimli kullanımı sağlanamayacağı gibi, istikrarlı bir tarım politikasının uygulanması da mümkün olmayacaktır.”

Farklı tip ve büyüklükteki tarım işletmeleri için uygun tip ve büyüklükte mekanizasyon araçlarının seçiminin, kullanım modellerinin belirlenmesinin, hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Bayraktar, “makine ediniminde israftan da kaçınmak gerekiyor. Makineyi verimli kullanmanın yolu ortak kullanımdan geçiyor. bunun yanı sıra, yeterli gelir düzeyine erişemeyen işletmelerin aynı makine veya makine parkından faydalanabilmesini ve ayrıca atıl mekanizasyon kapasitesinin üretime kazandırılmasını sağlayacak ortaklaşa makine kullanım modelleri ülkemiz koşullarına uygun olarak geliştirilmelidir” dedi.

Yıllar itibarıyla tarımsal makine sayısı şöyle:

 

 
  Tarımsal Makine
Yıl Sayısı
2005 8.844.348
2006 8.996.573
2007 9.143.417
2008 9.305.469
2009 9.339.824
2010 9.560.877
2011 9.732.761
2012 9.974.583
2013 10.124.071
2014 10.283.129
2015 10.423.865

 

2005-2015 döneminde tarımsal alet ve makine sayısı ve değişim oranları şöyle:

 

      Değişim
Tarımsal alet ve makineler   2005 2015 (Yüzde)
Meyve hasat makinesi    190 10.556 5455,8
Motorlu tırpan 9.974 84.307 745,3
Pamuk toplama makinesi 128 1.080 743,8
Yem dağıtıcı römork 545 2.874 427,3
Taş toplama makinesi 373 1.356 263,5
Mısır silaj makinesi 8.717 25.370 191,0
Damla sulama tesisi 149.792 389.831 160,2
Ürün sınıflandırma mak. (selektör hariç) 6.396 14.785 131,2
Süt sağma makinesi (Seyyar) 130.087 292.405 124,8
Ot silaj makinesi 2.225 4.908 120,6
Toprak burgusu 2.894 6.277 116,9
Balya makinesi 9.431 20.446 116,8
Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 1.916 4.090 113,5
Ürün kurutma makinesi 478 974 103,8
Biçer bağlar makinesi 4.558 9.210 102,1
Mısır hasat makinesi 534 1.043 95,3
Traktörle çekilen çayır biçme makinesi 42.690 81.480 90,9
Pnömatik ekim makinesi 18.633 34.589 85,6
Kepçe (Tarımda kullanılan) 26.363 48.559 84,2
Dipkazan 19.238 35.132 82,6
Yer fıstığı harman makinesi 159 282 77,4
Süt sağma makinesi (Sabit) 5.571 9.744 74,9
Yer fıstığı hasat makinesi 186 318 71,0
Ot tırmığı 68.132 113.405 66,4
Kulaklı Anız pulluğu 26.871 44.151 64,3
Derin kuyu pompa 103.540 168.502 62,7
Kombine patates hasat makinesi 574 924 61,0
Rototiller   8.666 13.443 55,1
Toprak frezesi (Rotovatör) 34.895 51.860 48,6
Yem hazırlama makinesi 18.753 27.747 48,0
Saman aktarma boşaltma makinesi 10.474 15.328 46,3
Traktörle çekilen hububat ekim makinesi 94.588 136.846 44,7
Kombine pancar hasat makinesi 3.928 5.593 42,4
Pancar sökme makinesi 10.757 15.172 41,0
Sap toplamalı saman yapma makinesi   12.563 17.711 41,0
Kuyruk milinden haraketli pulverizatör 241.753 329.768 36,4
Biçerdöver 11.811 15.998 35,5
Sap parçalama makinesi 13.571 18.239 34,4
Motopomp (Elektrik motorlu) 157.873 210.045 33,0
Kuluçka makinesi 962 1.247 29,6
Patates dikim makinesi 12.217 15.769 29,1
Patates sökme makinesi 15.974 20.462 28,1
Merdane 67.322 86.138 27,9
Kombine hububat ekim makinesi 163.577 208.403 27,4
Yağmurlama tesisi 197.908 248.039 25,3
Diskli tırmık (Diskaro, Gobledisk vb.) 192.700 240.303 24,7
Set yapma makinesi 12.957 16.131 24,5
Traktör 1.022.365 1.260.358 23,3
Toprak tesviye makineleri 14.843 18.238 22,9
Kimyevi gübre dağıtma makinesi 326.599 399.451 22,3
Kültüvatör 430.981 515.172 19,5
Motorlu pulverizatör 72.838 85.974 18,0
Su tankeri (Tarımda kullanılan) 180.208 209.372 16,2
Atomizer 100.758 116.883 16,0
Santrifüj pompa 96.572 111.682 15,6
Ark açma pulluğu 58.076 66.879 15,2
Diskli anız pulluğu (Vanvey) 39.210 45.002 14,8
Tarım arabası (Römork) 995.523 1.126.166 13,1
Fide dikim makinesi   12.631 14.188 12,3
Diskli traktör pulluğu 64.965 71.829 10,6
Kulaklı traktör pulluğu 958.228 1.050.237 9,6
Sırt pulverizatörü 582.618 628.059 7,8
Kombikürüm (Karma tırmık) 22.169 23.881 7,7
Selektör (Sabit veya seyyar) 4.310 4.321 0,3
Motopomp (Termik motorlu) 196.687 192.827 -2,0
Dişli tırmık 351.327 343.954 -2,1
Üniversal ekim makinesi 62.982 61.353 -2,6
Fındık harman makinesi 5.851 5.687 -2,8
Yayık makinesi  257.466 248.720 -3,4
Hayvan ve traktörle çekilen ara çapa mak. 141.961 135.684 -4,4
Orak makinesi 64.549 58.271 -9,7
Sapdöver  harman makinesi (Batöz) 197.017 170.836 -13,3
Sedyeli pulverizatör, kombine atomizer 16.411 12.731 -22,4
Hayvanla çekilen çayır biçme makinesi 2.092 1.588 -24,1
Krema makinesi 239.836 178.535 -25,6
Mısır daneleme makinesi 6.262 4.195 -33,0
Tozatar 27.729 17.855 -35,6
Civciv  ana makinesi 1.592 968 -39,2
Anıza ekim makinesi 2.186 1.257 -42,5
Tınaz makinesi 15.703 8.111 -48,3
Hayvan pulluğu 207.033 82.732 -60,0
Karasaban 103.578 37.455 -63,8
Döven 36.452 12.407 -66,0
Tarımsal mücadele uçağı 62 8 -87,1
Hayvanla çekilen hububat ekim makinesi 1.234 159 -87,1
Toplam 8.844.348 10.423.865 17,9
Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap