Cargill ve ortakları metan emisyonlarını azaltmayı hedefliyor

Çığır açan metodoloji, sığır eti üreticilerinin yem takviyelerinin etkisini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve projelerin metan emisyonlarının azaltılmasını ölçmesini ve miktarını belirlemesini sağlayacak. Sığır eti üreticileri, sürdürülebilir tarımın geleceğine giden yolu açıyor ve iklim değişikliğini ele alan metan emisyonlarını azaltma yeteneğine sahip. Cargill, bu çabaların farkına varmak ve azaltma değerinin ölçülebilmesini sağlamak için TREES Consulting ile ortaklık kurarak küresel sığır eti endüstrisine besi sığırı diyetlerine dahil edilen yem takviyelerini kullanarak metan emisyonlarının azaltılmasını ölçmek için bir çerçeve sunan Altın Standardı onaylı bir sığır eti metodolojisi geliştirdi.

Sığır eti üreticileri, sürdürülebilir tarımın geleceğine giden yolu açıyor ve iklim değişikliğini ele alan metan emisyonlarını azaltma yeteneğine sahip. Cargill, bu çabaların farkına varmak ve azaltma değerinin ölçülebilmesini sağlamak için TREES Consulting ile ortaklık kurarak küresel sığır eti endüstrisine besi sığırı diyetlerine dahil edilen yem takviyelerini kullanarak metan emisyonlarının azaltılmasını ölçmek için bir çerçeve sunan Altın Standardı onaylı bir sığır eti metodolojisi geliştirdi. SilvAir™* gibi. Gold Standard’ın sertifikasyon süreci, iklim ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerinin iklim güvenliğine yönelik etkilerini ölçmesine, yönetmesine ve maksimize etmesine olanak tanır ve Birleşmiş Milletler’in üç veya daha fazla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine yönelik doğrulanabilir etki gerektirir.

Metan azaltımına bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz

Yeni sığır eti metodolojisi, sığır eti üreticilerinin geğirme (geğirme) yoluyla bağırsak fermantasyonundan (sindirim süreci) ve ayrıca gübreden elde edilen bir sera gazı (GHG) olan metan emisyonlarındaki azalmaları ölçmek için benimseyebilecekleri bir dizi parametre tanımlıyor. Yeni metodoloji artık dünya çapındaki sığır eti üreticilerinin metan azaltımlarını ölçmek, denetlemek ve doğrulamak için kullanılabilir ve bu da onların sera gazı azaltma projelerini Gold Standard sertifikası için kaydetmelerini sağlıyor. Gold Standard’ın Doğrulanmış Emisyon Azaltımları (VER’ler) karbon piyasalarında alınıp satılabilir ve kredi alıcılarının projeleri doğrudan desteklemesine olanak tanıyor. Bu çabalar, sığır eti üreticilerinin ve gıda şirketlerinin Kapsam 3 hedeflerine katkıda bulunan tedarik zinciri sera gazı emisyonlarındaki azalmayı hesaba kattığı kurumsal değer zincirlerinde de fark edilebilir.

Cargill

Hayvancılıkta ve sığır eti tedarik zincirinde lider olan Cargill, sürdürülebilirlik zorluklarını aşmak için ihtiyaç duyacakları kaynaklar ve inovasyonla sığır eti üreticileri ağını desteklemek için ideal bir konumdadır. Reach4Reduction programı aracılığıyla Cargill, gezegeni korurken gıda güvenliğini sağlamaya yardımcı olarak daha az kaynakla daha fazlasını yapmak için yem yönetimi ve beslenmenin potansiyelini ortaya çıkararak metan azaltımına bütüncül bir yaklaşım benimsiyor. Sığırların enterik fermantasyonundan kaynaklanan metan emisyonları normal bir olay olsa da Cargill, küresel hayvan besleme işi aracılığıyla metan yoğunluğunu azaltma fırsatı olduğunun farkındadır.

Cargill, çiftlikte yönetim konusunda üreticileri destekleyerek ilerlemeyi hızlandırmak için çalışıyor

Yem dönüşüm oranlarını iyileştirmek, hayvan sağlığını ve beslenmesini optimize etmek ve metan ve nitrojen emisyonlarını doğrudan azaltan yeni katkı maddeleri ve çözümlerle yenilik yapmak için üretkenliği amaçlıyor. Bu teknolojileri benimseyen sığır eti üreticileri için, “Yem Takviyelerinin Uygulanması Yoluyla Besi Sığırlarında Enterik Fermantasyondan Kaynaklanan Metan Emisyonlarının Azaltılması” adlı yeni metodoloji, metan emisyonlarının azaltılmasını doğru bir şekilde ölçmelerini sağlayacak ve onlara çabalarını değerlendirme fırsatları sunabilecektir.

Cargill’in küresel geviş getiren sürdürülebilirlik lideri Joanne Sharpe, “Sektörün metan azaltımını ölçmek için daha doğru araçlar aradığını biliyoruz. Üreticiler, mevcut üretim verimliliği seviyelerine bakıp sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışırken, çabalarının takdir edilmesini ve ödüllendirilmesini sağlamanın yollarını bulmaya kararlıyız. Metan azaltma önceliklerimizin bir parçası olarak bu metodoloji, sığır eti tedarik zincirinde sera gazı emisyonlarını azaltmak için yeni olanaklar yaratmaya yönelik önemli bir adımdır” dedi.

 

 

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap