Buğday Derneği, Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi yayınlandı

MedCaravan ekibi tarafından agroekoloji bilgisinin sağlıklı bir şekilde nasıl derlenip kayıt altına alınabileceği konusunda bir rehber olması amacıyla oluşturulan “Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi” online erişime açıldı.

Agroekoloji bilgi ve uygulamaları toplamayı ve paylaşmayı hedefliyor

Buğday Derneği’nin Akdeniz ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğü MedCaravan (Akdeniz Agroekoloji Kervanı) projesi kapsamında yayınlanan Agroekoloji Bilgisi Derleme rehber kitapçığı,  agroekolojik uygulamaların yaygınlaşarak ekosistemin ihtiyaç duyduğu iyileşme için faydalı bir araç olma umudunu taşıyor.

Avrupa Birliği tarafından Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen  MedCaravan projesi, tarımdan sanata, tedarik sistemlerinden topluluk dayanışmasına kadar pek çok alanda ekolojik yöntemler öneren agroekoloji bilgi ve uygulamaları toplamayı ve paylaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında hazırlanan rehber; ”agroekoloji nedir”, ”bu bilgisiye neden ihtiyacımız var”, ”bu bilgiler nasıl derlenir”, ”kaynaklarımız kimlerdir, nelerdir” gibi birçok temel soruya yanıt veriyor.

Buğday Derneği Agroekoloji

Üretim, tedarik ve tüketim yolları sunuyor

Agroekoloji, güvenilir ve besleyici gıdaların doğa dostu yöntemlerle üretilip herkese adil bir şekilde ulaşabildiği bir gıda sistemine geçiş için uygulanabilir üretim, tedarik ve tüketim yolları sunan bir yaklaşım ve aynı zamanda bir toplumsal hareket. Gıda sistemlerinin ekolojik açıdan duyarlı, ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan adil olacak şekilde dengelenmesini amaçlıyor.

Agroekoloji bilgisi, dünyada ekolojik prensipleri dikkate alarak tarımsal üretim yapan çok sayıda çiftçi ve gıda sisteminin diğer aktörleri tarafından uygulanıyor. Özellikle doğa dostu geleneksel uygulamaların yok olmadan derlenerek, ihtiyaç duyanların erişebileceği mecralarda yayınlanması, bu bilginin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaygınlaşması açısından önem taşıyor.

Sağlıklı ve adil yenilikçi bir dönüşümü zorunlu

Ekosistemin işleyişini ve doğal varlıkların sürdürülebilirliğini tehdit eden, iklim değişikliğine neden olarak gezegenimizi yok oluşa sürükleyen endüstriyel üretim sistemi ile tüketim ekonomisi, bütün alanlarda olduğu gibi tarım ve gıda alanında da ekolojik, sürdürülebilir, sağlıklı ve adil yenilikçi bir dönüşümü zorunlu kılıyor.

Tarımsal ekosistemler yaratıyor

Gezegenin gıda güvenliğine en büyük katkıyı verir. Geleneksel gıdaların korunmasını ve halkın dengeli beslenmesini sağlar. Tarımsal biyoçeşitliliğin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı sağlar. Dayanıklı tarımsal ekosistemler yaratır ve iklim değişikliğinin azaltılmasına yardımcı olur.

Sosyal politikalarla desteklendiğinde yerel ekonomileri canlandırır. Tüm bunları sağlamak içinse ihtiyacımız olan kadim bilgilerin derlenmesinde ise Agroekoloji Bilgisi Derleme Rehberi bize yol gösterici oluyor.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin 2020-2023 yılları arasında hayata geçirdiği MedCaravan Projesi, İtalya’dan DEAFAL (European Delegation for Family Farming in Asia, Africa and Latin America) liderliğinde, Fransa’dan  URGENCI, Sırbistan’dan Zelena Tranzicija, Hırvatistan’dan HSEP ve Portekiz’den FCiencias.ID ortaklığı ile yürütüldü.

 

Bunları da beğenebilirsin
yorum Yap