Biyosistem Mühendisliği Kongresi Bursa’da İlk Kez Düzenlenecek

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde 9-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Bursa’da 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi düzenlenecek.

Doğal (arazi-su) ve biyolojik (bitki-hayvan) kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak, ülkemiz tarımını daha üretken, daha verimli ve daha modern bir konuma taşıyacak tarım teknolojilerini geliştirmek, kırsal alanı daha iyi yaşanabilir duruma getirmek amacıyla yapılan çalışmaları paylaşmak, tartışmak ve değerlendirmek düzenlenecek olan kongrenin amacını oluşturuyor. Ayrıca bu kongre ile sektördeki paydaşlarla yapılan çalışmaları buluşturmak ve sektör ile akademik paydaşları bir araya getirmek de amaçlanıyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının çeşitli genel müdürlükleri, Üniversiteler ve Ar-Ge Kuruluşları, TÜBİTAK, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, TARMAKBİR, TARMAKDER, Kültürteknik Derneği, Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği, Sulama Birlikleri Genel Merkez Derneği ve özel sektörden çeşitli firmalar kongreye davetli kuruluşlar arasında yer alıyor.

Arazi ve Su Kaynakları Mühendisliği, Arazi Toplulaştırması ve Uygulamaları, Bitkisel Üretim Makinaları, Biyoproses Sistemleri Mühendisliği, Bilgi Sistemleri ve Hassas Tarım, Çiftlik Binaları ve Çiftlik Hayvanları Çevresel Mühendisliği (Tarımsal Yapılar ve Çevre), Hayvansal Üretim Teknolojisi, Kırsal Alan Düzenlemesi ve Kırsal Yerleşimler, Otomasyon ve Yeni Gelişen Teknolojiler, Tarımsal Elektrifikasyon ve Yenilenebilir Enerji, Yönetim, Ergonomi ve Sistem Mühendisliği, kongrenin ana temaları arasında bulunuyor.

Bunları da beğenebilirsin