Bitki Hastalıklarına Karşı Üyelerini Bilgilendirdi

UYMSİB üyeleri “Bitki Hastalıkları ile Mücadelede Başlıca Yöntemler” hakkında bilgilendirildi.

Yaş sebze ve meyve üreticilerine “Bitki Hastalıkları ile Mücadelede Başlıca Yöntemler ve Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulanmasına ilişkin Esaslar” hakkında bilgi verildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Bursa, Antalya ve Hatay’dan gelen üyelerini URGE konusunda bilgilendirdi.

UYMSİB’in, üyelerinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik desteklenmesi, uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilebilmesi ve sektörün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerde birlikte hareket etmesi amacıyla başlattığı “Uluslararası Pazarlarda Gıda Güvenliği Farkındalık Projesi” kümelenme çalışması kapsamında verilen eğitimin öğleden önceki kısmında, Yalova Bilge Tarım Eğitim Uzmanları katılımcıları kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde Dr. Ahmet Arslan, kimyasal mücadeleye alternatif olarak kullanılan mücadele yöntemlerinden en önemlilerinden birisinin “Biyolojik Mücadele” olduğunu söyledi. Arslan, “Hastalık etmenleri ve yabancı otlara karşı, onların doğal düşmanlarının kullanılması veya daha etkili hale getirilmesi için alınan tedbirlerin bütününe biyolojik mücadele denilmektedir. Biyolojik mücadele, devamlı olarak yeni bilgileri ve teknikleri kapsayan bir bilimdir” dedi.

Ahmet Arslan, “Biyolojik mücadelede 3 etmen vardır ve bunlar “Parazitoitler, Predatörler ve Patojenler’dir. Bu etmenlerin kullanılma yolları da 3 başlıkta sınıflandırılmıştır. Birinci olarak mevcut faydaların korunması ve etkinliklerin artırılmasıdır. İkinci olan başlık ise doğal popülasyonun çoğaltılması ve desteklenmesiyken, üçüncü başlık da dışarıdan getirmedir” diye konuştu.

Eğitimin öğleden sonraki kısmında ise Yalova Bilge Tarım eğitim uzmanı Dr. Ahmet Arslan, tarımsal kimyasalların seçimi ve uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile bitki koruma ürünlerinin olumsuz etkinleri hakkında açıklamalarda bulundu.

 

 

Bunları da beğenebilirsin