Agrochemex Forumu İstanbul’da Gerçekleşti

China National Chemical Information Center (CNCIC) ve China Crop Protection Industry Association (CCPIA) organizasyonunda düzenlenen Agrochemex Doğu Avrupa Bitki Koruma Forumu’nun Türkiye ayağı 25-26 Haziran 2014 tarihlerinde Grand Cevahir Otel, Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen foruma Çin’den tarım kimyasalları üzerinde ihtisaslaşmış firmalardan yoğun katılım gerçekleşirken; Çin Bitki Koruma Endüstrisi Derneği ile Türkiye, Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Mısır bitki koruma dernekleri de etkinlikte yer aldılar. Türkiye’den Tarım İlaçları Sanayici, İthalatçı Ve Temsilcileri Derneği (TİSİT) Yönetim Kurulu Başkanı Harun Kipge, Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Dr. Yunus Bayram, Safa Tarım A.Ş. İş Geliştirme Uzmanı Halil İbrahim Büyükegen katıldı.

İki gün süren etkinlikte uluslararası katılımcılar bitki koruma ürünleri ve kimyasallarını stantlarında tanıttılar ve gerçekleştirilen sunumlarda Türkiye tarım pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. Ayrıca Avrupa, Asya, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya’daki ülke ve bölgelerde tarımsal anlamda bilgi alışverişi sağlandı ve ticari işbirlikleri yapıldı.

Tarımdaki hızlı gelişimle birlikte bitki koruma ürünleri önemli talep görüyor

Türkiye ekonomisi içinde gayrisafi milli hasılanın yüzde 20’sini tarım sektörü karşılarken, ülke nüfusunun yarısını tarım sektörü çalışanları oluşturuyor. Tarımdaki hızlı gelişimle birlikte tarımsal çeşitlilik ve haşere problemleri sebebiyle pestisitler Türkiye’nin en önemli ürünleri arasında yer alıyor. Bu yüzden Türkiye, bölgesindeki aktif agrokimyasal ticareti ve pestisit üretimi çerçevesinde bitki koruma ürünleri önemli bir talep görüyor. Büyüme sürecindeki potansiyel bir pazar olan Türkiye’de pestisit üretimi ve satışı açısından yerli kuruluşlar pazar payının yüzde 50’sini alırken, 60 yılı aşkın geçmişe sahip formülasyon tesisleriyle birlikte Çin ve Hindistan’dan hammadde alımı yapılıyor.

Dünyanın en büyük 15. ekonomisi olan Türkiye’de stratejik öneme sahip tarımsal üretim 2012 rakamlarına göre 60 milyon Dolar olarak gerçekleşti. 165 şirketin aktif olduğu pestisit pazarında, bu şirketlerin 20-25’i pazarın yüzde 90’ını kontrol ediyor. Yıllık toplam tüketimi 52.000 MT olan tarım kimyasalı pazarının yüzde 57’sini (30.000 MT) yerli üretim oluştururken, ithalatın payı ise 22.000 MT ile yüzde 43. 2013 yılı verilerine göre 480 milyon Dolar tüketim gerçekleşen Türkiye pestisit pazarında, ürün kategorilerindeki dağılıma bakıldığında ise yüzde 32 insektisit, yüzde 29 herbisit, yüzde 28 fungusit, yüzde 5 acaricide ve yüzde 6 oranında diğer ürünler yer alıyor.

Bunları da beğenebilirsin