TotY’nin bir temaya sahip ilk dijital bölümü: tarımda bağlanabilirlik

TOTY 2021 projesinin şekillendiği pilot bölümün ardından, ikinci bölümde – özel platformda izlenebilir – programın yaratıcıları ve BKT hem küresel hem de tarımsal anlamda en güncel konulardan birini, dijital Bağlanabilirlik konusunu ele aldı.

Bağlanabilirliğe ve hassas tarıma yönelik teknolojilerin birlikteliği; kalitenin artırılması, verimin optimize edilmesi ve risklerle çevreye etkinin azaltılması için kesin yanıttır.

Nasıl? Aracın iletebileceği çeşitli veri öğelerinin analiz edilmesiyle. Hasattan itibaren, bu veriler üzerine derinlemesine çalışmalar ve verilerin çapraz referansla işlenmesi, herhangi bir atığın ortadan kaldırılması yolunda en küçük detaylara ulaşabilecek tedbir ve çözümler sunabilir. Dahası, tarladaki işin çeşitli tarım şirketleri içinde entegre edilmesi de mümkündür.