Tarımda sigortalı varlık değeri yüzde 28 arttı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetiminden yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğü, üreticilerin tarım sigortasına olan ilgisinin bu dönemde de arttığı, değişen iklim şartları sebebiyle yaşanan doğal afetlerin, Sistem’in güçlü yapısının, bu alanda hayata geçirilen yeni uygulamaların, üreticilerin duyduğu memnuniyetin ve Devlet’in tarımın gelişimini teşvik eden yaklaşımının, bu artışta etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda küresel düzeyde yaşanan doğal afetlerin yol açtığı
hasarların yıkıcı nitelikte olduğunun ve tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de
derinden etkilediğinin altı çizilerek, sigortasız sürdürülen tarım faaliyetlerinin artık
mümkün olmadığı belirtildi ve şu ifadeler yer aldı:
“Devlet Destekli Tarım Sigortaları çerçevesinde her yıl yeni teminatlar uygulamaya
alınmakta, Devlet’in üreticiye sağladığı prim desteği bazı branşlarda %67’ye
ulaşmakta, üreticilere ödeme kolaylıkları sunulmakta ve bu doğrultuda portföy
istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 2018 yılının ilk yarısında, tüm tarım sigortası
branşlarında sigortalanan varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış
ile 28 milyar liraya, poliçe adedi 1.5 milyona, prim üretimi 1.6 milyar liraya, büyükbaş
ve küçükbaş hayvan adedi %35 artış ile 1.6 milyona, Bitkisel Ürün Sigortalarında
sigortalı alan 22 milyon dekara ulaşmıştır. Ayrıca, yeni yılda kapsamı genişletilen İlçe
Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’na olan ilginin arttığı ve bu branşta üretilen poliçe
adedinin 80 bini geçtiği görülmektedir.

Tarım sigortalarını yaşanan hasarlar anlamında değerlendiğimizde ise, geçtiğimiz
yıllara kıyasla Mayıs ayına kadar ciddi anlamda bir hasar ile karşılaşılmadığı dikkati
çekmiştir. Bazı bölgelerde “don” nedenli hasarlar yaşansa da bunlar bir önceki yıla
göre yıkıcı boyutlarda ve yaygın bir şekilde gerçekleşmemiştir. Ancak Mayıs ayından
itibaren dolu, sel ve su baskını ile fırtına nedenli hasarlarda artışlar olduğu
gözlemlenmektedir. Bugüne kadar, tüm tarım sigortası branşlarında 265 bin adedin
üzerinde ihbar alınmıştır. Hasar sebeplerinde dolu, don, fırtına ile sel ve su
baskını, hasar ihbarı alınan illerde Malatya, Manisa ve Konya, ürünlerde ise buğday,
kayısı ve üzüm öne çıkmıştır. Alınan hasar ihbarlarını takiben başlayan ve tüm hızıyla
devam eden ekspertiz çalışmalarının birçoğuna, Bölge Müdürlüklerimiz de iştirak
etmektedir. Hasar dosyaları tamamlanan üreticilere Genel Şartlar, Tarife ve
Talimatlar çerçevesinde, 192 milyon liranın üzerinde ödeme yapılmış olup, ürünlerin
poliçe bitiş tarihleri doğrultusunda önümüzdeki günlerde 807 milyon lira daha ödeme
yapılacaktır.”