NEFERTITI Projesi, çiftçilerin mekanizasyon deneyimi paylaştıracak

NEFERTITI, 32 ortaktan oluşan ve Fransız Teknik Enstitüleri Ağı’nın başkanlığını yürüten ACTA tarafından koordine edilen bir AB Projesidir. Proje, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştıram ve Yenilik Programı kapsamında fonlanmaktadır.

NEFERTITI*, 32 ortaktan** oluşan ve Fransız Teknik Enstitüleri Ağı’nın başkanlığını yürüten ACTA tarafından koordine edilen bir AB Projesidir. Proje, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştıram ve Yenilik Programı kapsamında fonlanmaktadır. NEFERTITI, tarım topluluklarının temel kaygıları baz alınarak seçilen 10 temayı, hayvancılık, tarla ve bahçe tarım gibi üç ana tarım sektörü içinde ele almaktadır. NEFERTITI, Avrupa genelinde tarım aktörleri arasında yenilik algısını artırmak, birebir öğrenimi ve ağ bağlantılarını geliştirmek amacıyl ağlar arasında bilgi, aktör, çiftçi ve teknik içerik alışverişi ile katma değer yaratmaya odaklanmıştır.

NEFERTITI, kurulan 10 etkileşimli tematik ağ (örneğin meyve ve sebze üretiminde pestisit kullanımının azaltılması gibi) ile 17 ülkedeki 45 bölgesel kümede çiftçileri ve diğer aktörleri (danışmanlar, STK’lar,

sanayiciler, eğitimciler, araştırmacılar ve siyasete yön verenler gibi) bir araya getiriyor.

 

NEFERTITI’nin temel amacı, Avrupa’nın dört bir yanındaki çiftçileri demonstrasyona teşvik etmektir. Çünkü demonstrasyon, tarımda yeniliğe adaptasyon için önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden tarımsal demonstrasyon aktivitelerine ve bu aktivitelere çiftçilerin kaktıklarına ihtiyacı vardır. Avrupa çapında birçok çiftçi, farklı tarımsal faaliyetler için çeşitli yenilikleri geliştirmekte olup, bunlar yakın ve uzak komşu çiftlikler için yararlı olabilecek bir niteliğe sahiptir. NEFERTITI’de, bunların demonstrasyon yoluyla paylaşılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında bu amaca ulaşabilmek için çeşitli hedefler belirlemiştir:

  • Demonstrasyon aktörlerinin ve ağlarının ihtiyaçlarını belirleyerek dinamik eylem planlar geliştirme
  • İlgili tüm AKIS yönetiminin kaktıkları ile kurulacak bölgesel merkezlerde, demonstrasyon faaliyetleri ve birebir öğrenim döngüsünün desteklenmesi
  • Demonstrasyon faaliyetleri ile ilgili bilgi depolarını içeren web tabanlı bir platform oluşturulması
  • Bilgi alışverişini ve çapraz verimliliği arttırmak için bölgesel, ulusal ve AB düzeylerinde etkileşimli tematik ağların kurulması ve sürdürülmesi
  • Demonstrasyon etkinliklerinde yer alan tüm aktörlerin öğrenme sürecini desteklemek
  • Politika diyalogunun iyileştirilmesi

* https://www.cema-agri.org/priorities/innovation/50-research-projects/286-nefertiti

** Ortaklardan bazlar: INRA Transfert, IFOAM-EU, The James Hutton Institute, Tuscany Region, TEAGASC – the Irish Agriculture and Food Development Authority, Stichting Wageningen Research, the Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias, the Flanders research institute for Agriculture, Fisheries and Food (EVILVO), ARVALIS, IDELE, IFV.

Kaynak: TARMAKBİR Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği