‘İyi Tarım’ ve ‘İyi Kimya’ konuşuldu

Good Life İnisiyatifi’nin Türkiye çalışmaları başladı. Bu doğrultuda ilk çalıştaylar, ‘Tarım’ ve ‘Kimya’ sektörleri özelinde düzenlendi.

Sektörlerin ‘İyi Yaşam’a olan katkısının artırılması yönünde yenilikçi fikirlerin ve iletişim modellerinin keşfedilmesi amacıyla yapılan ‘Good Agriculture’ çalıştayı Anadolu Efes’in, ‘Good Chemistry’ çalıştayı ise BASF’nin destekleriyle gerçekleştirildi.

Good Chemistry çalıştayında tüketicinin iyi yaşamında kimya sektöründen beklentileri, tüketicilerde kimya algısı, kimya sektörünün tüketici beklentilerini karşılamak için sektörle yaptığı çalışmalar, iş birliğiyle inovasyon ve bunun önündeki engeller, iyi kimya ile ilgili işbirlikleri, tüketici beklentilerine uygun yapılması gereken iletişim gibi konular tartışıldı.

Good Agriculture çalıştayında ise paydaşlar ile iyi tarım ve tüketicinin beklentileri, iyi tarımın tanımı, ülkemizde iyi tanım gerçekleştirebilmek için tarafların sorumlulukları, markalara düşen görevler, işbirlikleri ve iletişim stratejileri başlıklarında tartışmalar yaptı.

Good Life İnisiyatifi’nin çalıştayları, 21 Mart’ta yapılacak ‘Good Retail’ ve ‘Good Apperal’ ile devam edecek.

Çalıştayların içeriğine ilişkin hazırlanacak raporlar, 18-19 Nisan’da düzenlenecek olan Sustainable Brands 2018 Istanbul’da paylaşılacak.

‘İyi Yaşam’ yeniden tanımlanıyor

Köklü ve etkili değişimin ancak bütüncül bir yaklaşımla gerçekleşebileceğinin bilincinde olan Global Susta­nable Brands®; ‘Good L­ife’ ana teması altında Good Homes, Good Food, Good Retail, Good Lojistik, Good Mobility, Good Chemistry, Good Apparel, Good Packing, Good Suuply Chain, Good Energy, Good Teknology, Good Cities ve daha bi­rçok alana dokunarak, her bi­r markanın kend­is­ine yer bulacağı bi­r platform sunuyor.