“Gübretaş’ın 2018 hedefleri sürdürülebilir büyümeye odaklı”

Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı: “2018 yılında yatırım bütçesindeki çıtayı da yükseltti. Bu kapsamda yurt içi yatırımlar için 89 milyon TL ve İran’daki yatırımlar için 97 milyon TL olmak üzere geçen yıla oranla %30’luk artışla toplam 186 milyon TL yatırım bütçesi öngörüldü.”

Sektörünüz ve Türkiye özelinde değerlendirdiğinizde 2017 yılı şirketiniz açısından nasıl geçti? Şirketiniz bünyesinde yaptığınız yatırımlar, yeni ürünler, lansmanlar vb. gelişmeler nelerdir?

Tarım sektörü ve şirketimiz açısından oldukça bereketli bir yılı geride bıraktık. Türkiye ekonomisindeki büyüme performansı, Milli Tarım Projesi’nin uygulanmaya başladığı 2017 yılında iklim koşullarının da elverişli gitmesiyle tarıma yansıdı. Tahıllarda ve diğer bitkisel ürünlerde %4,4, meyvelerde ise % 9,7 artış verileri son derece sevindirici. Son 10 yıllık ortalamaya bakıldığında ülkemizde 5,5 milyon ton civarında bir gübre tüketimi olduğu görülmektedir. Tarım Bakanlığı verilerine göre 2017’nin ilk 9 ayında 4,8 milyon ton katı gübre tüketimi gerçekleşti. Saha izlenimlerimize göre 2017 yılsonu tüketiminin 6 milyon ton civarında tamamlandığını tahmin ediyoruz.

2017’de Türkiye tarafında 591 bin ton olarak bütçelediğimiz katı gübre üretim hedefini yaklaşık %16 aşarak 683 bin ton üretimle tamamladık. Katı gübre satışlarında ise, 66 yıllık şirket tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdık ve 2017 yılını bütçemizin yaklaşık %6 üzerinde, 1 milyon 946 bin ton ile kapattık. 2017 aynı zamanda yine şirket tarihinin en fazla günlük üretim ve sevkiyat rekorlarının kırıldığı bir yıl oldu. Tüm bunlar elbette bilanço performansımıza yansıyacaktır.

Genel olarak 2018 yılından beklentiniz nasıl? Bu yıl için hedefleriniz ve genel stratejileriniz neler olacak?

2018 bütçe hedeflerini oluştururken, ülkemizin büyümesine şirket olarak enerjimizi en yüksek düzeyde katmayı ve Türkiye ile birlikte büyümeyi amaçladık. Bu yılki hedeflerimiz; hem tarım sektöründeki yükselişe, hem de bu alandaki güçlü potansiyele inancımızı göstermektedir. Türk tarımının temel yapı taşlarından olan Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi içinde yer alıyor olmamız, güçlü ve yaygın bayi ağımız, yenilikçi vizyonumuz ve kapasitesi yüksek insan kaynağımız, şirketimizi 2018 hedeflerine ulaştıracaktır.

Pazar liderliğimizi güçlendirme yolunda katı gübre satışlarımızı 2 milyon 50 bin ton olarak bütçeledik. Böylece bu yıldan itibaren yıllık satışımızı 2 milyon ton bandının üzerine çıkararak, pazar payımızı da %33 seviyesine yükseltmek istiyoruz. Tamamlanan üretim ve lojistik altyapı yatırımlarımızın yanı sıra geçen yıl başlattığımız ihracat faaliyetlerinin katkısıyla bu hedefleri gerçekleştirecek güçteyiz.

Geçen yıl olduğu gibi, 2018’de de üretim kapasite kullanım oranımızı artırarak, bitki ve bölgeye özel gübrelerle üreticinin verim artışına cevap vererek, tedarik optimizasyonuyla maliyet ve risklere karşı proaktif yönetimin yanı sıra tüm süreçlerde operasyonel verimliliğe odaklanarak, şirketimizin her katmandaki tüm paydaşlarında memnuniyeti artırmayı hedefliyoruz.

GÜBRETAŞ’ın yatırımları da hız kazandı

Sektör liderliğimizi güçlendiren ve çevre dostu üretimi de önceleyen bu yatırımlar sayesinde, üretim çeşitliği ve maliyet avantajlarımızı artırıyoruz. Tamamlanan ve tamamlanacak yatırımlarla hedefimiz, bir yandan çiftçiye ve tarıma fayda sağlarken, bir yandan istihdam ve işgücü üretmek, diğer yandan da satış kârlılığı artışıyla yatırımcımız için de katma değer sunabilmektir. Bu amaçla 2018 yılında 186 Milyon TL toplam yatırım bütçelenmiştir.

Şirket, 2018 yılında yatırım bütçesindeki çıtayı da yükseltti. Bu kapsamda yurt içi yatırımlar için 89 milyon TL ve İran’daki yatırımlar için 97 milyon TL olmak üzere geçen yıla oranla %30’luk artışla toplam 186 milyon TL yatırım bütçesi öngörüldü. Gübretaş, 2018 yılında İskenderun’da depo yatırımlarını sürdürürken, Yarımca Tesisleri’nde de gelecek yılların planlamasında önemli yer tutan liman genişletme çalışmalarını başlatacak.

“Bilinçli üretici kazanır” sloganıyla başlattığınız çalışmalardan genel olarak bahseder misiniz?

Bitki besleme alanında ‘Bilinçli Üretici Kazanır’ sloganıyla her yıl 2 bine yakın noktada 100 binden fazla çiftçinin katılımıyla eğitim toplantıları düzenliyoruz. Üretici bilinçlendirme faaliyetlerinde artık arazi çalışmalarına ağırlık vermeye başladık. Uzman saha ekiplerimiz üreticilerimizin arazilerini ziyaret ediyor, yetiştirdikleri ürünleri yerinde gözlemliyor, gözlem sonuçlarına göre bitki besleme reçeteleri öneriyor. Üreticilerimize yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirerek emeklerinin karşılığını alabilmeleri için üretim alanlarında danışmanlık hizmeti veriyoruz. 2018 yılında sürdüreceğimiz bilinçli tarım eğitimi toplantıları ve model tarla ekimlerinin yanı sıra, uzman saha ekiplerimizin yıl boyunca en az 5 bin araziyi ziyaret ederek 25 bin üreticiye doğrudan ve üstelik ücretsiz danışmanlık desteği vermesini hedefliyoruz.

Nitratlı gübrelerin güvenlik denetimi amacıyla sektörde karekod ve DNA barkod uygulamasına geçildi. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sadece CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) gübresinde başlayan bu yeni uygulama, 1 Temmuz 2018’den sonra bütün gübrelerde uygulanmaya başlanacak. Operasyonel açıdan belli yükler getirse de, sektör açısından bu yeni sistemin faydalı olmasını temenni ediyoruz. Uygulamanın başarısı açısından olmazsa olmaz unsur, sahte gübre üretimi yapanlara karşı ciddi yasal yaptırımların getirilmesidir.

Şu ana kadar 2017-18 üretim yılında iklimden kaynaklı genel bir sorun yaşanmadı. Sadece Antalya’da örtü altı üretimi yapan üreticilerimiz hortum afetinden dolayı ciddi zararlar gördü. 2018 yılında başta kuraklık olmak üzere doğal felaketler olmazsa tarımsal üretimde hedeflere ulaşılacaktır. Milli Tarım Projesi kapsamında 2016’da karara bağlanan mazot desteği, bu yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak. Üreticilerin kullandığı mazotun yarısını devlet karşılayacak. Çiftçilere 2018 yılında 1.9 milyar lira mazot desteği ödenmesi bekleniyor. Tarımsal desteklemeler, üreticilerin diğer üretim girdilerini alım gücüne pozitif katkı sağlayacaktır.

İlkbahar ekimleri ve yağışlarının normal şartlar altında gerçekleşmesi halinde 2018 yılının da tarımda verimli ve bereketli bir yıl olacağını tahmin ediyoruz ve diliyoruz.