Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı açıldı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 13. Proje Çağrısı açılmıştır. Son başvuru tarihi 16 Mart 2018 olup, tarımda verim artırıcı, maliyetleri düşürücü her türlü yerli tarım makinalarının geliştirilmesi konusu kapsamında başvuru yapılabilir.

Üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları proje yürütücüsü kurum/kuruluş olarak başvuruda bulunabilirler, diğer kurum/kuruluşlar ise projelerde proje ortağı olarak yer alabilirler.

Üniversitelerin, yürütücü kurum/kuruluş olarak başvurabilmeleri için özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarından en az birisi ile proje ortağı olması zorunludur. Bu projelere ilave proje ortağı olarak diğer kurum/kuruluşlar da dahil edilebilir.

Özel sektör veya sivil toplum kuruluşlarının yürütücü kurum/kuruluş olarak Programa başvuruda bulunabilmeleri için en az bir enstitü ile proje ortağı olması zorunludur. Bu projelere ilave proje ortağı olarak diğer kurum/kuruluşlar da dahil edilebilir.

Program kapsamında Bakanlıkça, proje bütçesinin en fazla %70’i oranında destekleme ödemesi gerçekleştirilmekte olup Bakanlığın mali destek üst limiti KDV dâhil 3.000.000 (üç milyon) TL’dir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık, arzu edildiği takdirde TARMAKBİR Akademi Danışma Grubumuz tarafından verilebilir. Bu konuda lütfen çalışmak istediğiniz akademisyen için bizimle temas kurunuz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı 12. Çağrı kapsamında Proje Başvurusu için ilgili belgelerin buradan indirilerek, başvuru kılavuzundaki (ekte) talimatlara göre doldurulması ve istenen diğer belgelerle birlikte bir başvuru klasörü içerisinde TAGEM’e iletilmesi gerekmektedir.