Clariant, Dünya Çiftçiler Günü’nü tarım sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle kutluyor

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, Dünya Çiftçiler Günü'nü tarım sektörüne yönelik yenilikçi çözümleriyle kutluyor. Clariant, tarımda kullanılan herbisit, pestisit, fungisit ve gübre gibi maddelerin daha etkili olmasını sağlayan yardımcı maddeler ve adjuvantlarla dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak yer alıyor.

Türkiye dünyanın en büyük tarım ekonomileri arasında

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2016 verilerine göre, Türkiye, tarım ekonomisi bakımından Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük ülkesi konumunda. 25 milyon hektar tarım arazisi, 5,1 milyon hektar ekilebilir arazi, 3 milyonu aşkın tarım işletmesi ve tarım sektöründe istihdam edilen 5,3 milyon kişi ile Türkiye’nin toplam tarım ticaret hacmi 32,5 milyar ABD doları seviyesine çıktı.[1] 2017’deki tarım üretimi de bir önceki yıla göre artış kaydetti. Özellikle hububat üretimi %4,2, yaş sebze üretimi %1,8 ve yaş meyve üretimi %9,7 oranında yükseldi.[2]

Tarım kimyasallarına yönelik global pazar değeri ise bugün 200 milyar doların üzerinde ve bazı tahminlere göre on yıl içinde 300 milyar doları aşması bekleniyor. Clariant da bitki koruma sektörünün önemli tedarikçilerinden biri olarak yer alıyor. Çevreye daha dost çözümler geliştirmeye odaklanan şirket, müşterilerinin yapraklı bitki gübrelerinin biyolojik olarak etkisini arttırmaya, tarım kimyasallarının etkinliğini yükseltmeye, ekinlerde büyümenin iyileştirilmesi için bitki gelişim düzenleyicilerin (bgd) gücünü arttırmaya ve biyo-herbisit performansını iyileştirmeye destek veriyor.

Tarımda mevcut ve gelecek zorluklarla mücadele

Çiftçiler yüzlerce yıldır ürünlerinin akıp gitmesine neden olan yağmur ve diğer biyotik ya da abiyotik etkenlerle mücadele veriyor. Clariant da günümüzün ve geleceğin tarım sorunlarına çözüm bulmak için 2017 yılında Frankfurt-Höchst’te açılan Clariant Yenilikçilik Merkezi’ndeki araştırma ve geliştirme serasının açılışını yaptı. Bu özel serada çalışan araştırmacılar, tarım kimyasallarının kullanım şeklini değiştirecek projeler yürütüyor. Kapalı devre araştırma serasında, bir bitkinin ömrünü etkileyen tüm koşullar kontrol altında tutulabiliyor. Toprak, sıcaklık, yağış, rüzgar, ışık ve nem gibi tüm koşullar çalışmanın gerektirdiği şekilde ayarlanabiliyor.

 

Farklı sorunlara yönelik farklı çözümler

Clariant, bitki koruma ürünlerinin ve gübrelerin formülasyonlarına yardımcı olan katkı maddeleri üretiyor. Bunların bazılarını, aktif maddelerin sıvı formül içinde süspansiyon oluşturmasını veya dağılmasını sağlayan maddeler oluşturuyor. Örneğin Synergen® ME, tercih edilen herbisitlerin saha performansını arttırmakta aktif olarak kullanılıyor. Buğday üzerine yürütülen bir saha çalışmasında, Synergen® ME maddesinin eklenmesiyleAlopecurus myosuroides gibi yoğun mücadele gerektiren zararlı otların kontrolünde, mahsul toleransında herhangi bir kayıp yaşanmadan iyileşme elde edildi. Tanka eklenen bu yardımcı madde ile, sülfonüre formülünün saha performansı daha da arttırılmış oldu.