Boehringer Ingelheim, “BVDzero Burs Programı”nı açıkladı

Boehringer Ingelheim, veteriner fakültesi öğrencilerine yönelik 2019-2020 BVDzero Burs Programı’nı açıkladığını duyurdu. Boehringer Ingelheim, bu programla hayvan sağlığı ve refahını iyileştirme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü vurguluyor.

Boehringer Ingelheim, BVDzero Burs Programı ile veteriner fakültesi öğrencileri arasında BVD başta olmak üzere büyükbaş hayvan hastalıkları konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Şirket, bu tür girişimler ile farkındalığın artması sayesinde hastalıkların yaygınlığının azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

BVDzero Burs Programı Seçim Kriterleri

BVDzero Komitesi, World Association for Buatrics üyesi temsilcisi ile birlikte dünya çapındaki veteriner öğrencileri arasından, sürekli değişim içindeki sektörün ve veteriner hekimlerin, sağlık, gıda ve kaliteli yaşam ihtiyaçlarının ele alınmasında yardımcı olabilecek adayları belirleyecek.

Burs

Seçilen 10 öğrenciden her birine 1.000 Euro değerinde burs desteği sağlanacak.

Burs için hak kazanan her öğrenciye ayrıca Boehringer Ingelheim’ın katkılarıyla 2020’de Madrid’de düzenlenecek World Buatrics Kongresi’ne ücretsiz kayıt ve konaklama olanağı sunulacak.

Burs Programı için Öğrenci Seçim Kriterleri

  • İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıf veterinerlik fakültesi öğrencileri
  • Hayvancılık ve özellikle büyükbaş hayvancılık için tutku
  • Akademik başarı
  • Liderlik becerileri ve ders dışı aktivitelere katılım

Başvuru koşulları ve son başvuru tarihi

Başvurular, 25 Mayıs 2019 tarihine kadar İngilizce olarak www.bvd.zero.com sitesi üzerinden kabul edilecek.

Son başvuru kabul tarihi 25 Mayıs 2019
Başvuru değerlendirme dönemi 25-31 Mayıs 2019
Değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi ve duyurusu 3-7 Haziran 2019

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, World Association for Buiatrics temsilcisiyle çeşitli ülkelerden uzmanların oluşturduğu BVDzero Komitesi tarafından belirlenecek.

Başvuru formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz: http://www.bvdzero.com/bvd_news/bvdzero-scholarship-programme.

Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı İş Birimi ve BVDzero Ekibi, kriterleri karşılayan tüm öğrencileri başvuruda bulunmaya davet ediyor ve tüm adaylara başarılar diliyor.

Şirket, bu girişimi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyor. Program ile ilgili detaylı bilgi için www.bvdzero.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

World Association for Buiatrics hakkında:

Derneğin misyonu:

Bilimsel, kültürel ve kişisel deneyimlerin World Association for Buiatrics bünyesinde uluslararası veteriner hekim topluluğu arasında paylaşılarak ve tartışarak bilgi ve birikim aktarımının desteklenmesi.

Derneğin amaçları:

  • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hastalıkları hakkında araştırma çalışmalarının sonuçlarının ve büyükbaş hayvancılıktaki diğer uygulamalı deneyimlerin aktarımı için toplantılar düzenlemek
  • Hayvancılık konularını uluslararası bir forumda tartışmak ve büyükbaş hayvancılığını bilimsel ve uygulamalı her yönüyle ele almak.
  • Mesleki çalışmalarının önemli bölümünü büyükbaş hayvancılığın araştırmasına, eğitimine veya klinik yönlerine adayan nitelikli kişilerin fikir alışverişinde bulunmasını sağlayacak bir kuruluş oluşturmak.
  • İlgili yönetmeliklere uygun olarak, yukarıda ana hatlarıyla belirtilen konu başlıklarına dair materyaller de dahil süresiz veya düzenli yayınlar (genelgeler, konferanslar, hatırlatıcılar, süreli yayınlar, bültenler) yayımlamak.
  • Ruminant hayvanlarla ilgili uluslararası araştırmaları desteklemek, veteriner hekimler ve konuyla ilgilenen tüm uzmanları dünya çapında elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirmek.
  • Her ne kadar büyükbaş hayvancılık vurgulansa da küçükbaş hayvanlar ve diğer “evcil olmayan” hayvanlar da derneğin ilgi alanına girmektedir.