BKT ve dayanıklılık testi…

Covid-19. Herkes gibi, BKT de uluslararası seviyede tüm Grup adına yönetilecek, olağanüstü ve çok karmaşık bir acil durumla karşı karşıya kalmaktan muaf değil.

Bugün BKT için tartışılmaz öncelik çalışanlarını, BKT’nin bulunduğu çeşitli ülkelerin hükümet yönergelerini titizlikle takip etmeye devam ederek ve riskleri en aza indirerek güvence altına almaktır. İlk önce insan gelir, çünkü durum belirsiz ve zor ve en önemli şey takım olmak, birbirini cesaretlendirmek, birlik olmak ve üstesinden birlikte gelmek.