Akıllı Tarım Platformu web sitesi yayında

2010'lar itibariyle ismi telaffuz edilmeye başlayan ve Tarım 4.0 veya Akıllı Tarım adlandırılan bu dönemde, Tarım 3.0’da kullanılan bir kısım teknolojilerin gelişimi söz konusu olmuş ve tarımsal işletmeleri bir bütün olarak ele alacak bir bakış açısı ile yeni, dijital unsurlara dayanan teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır.

Bu plan dahilinde 27 Ekim 2016 tarihinde Tokat’ta düzenlenen Hassas Tarım Teknolojileri Çalıştay’ında üçüncü oturum olarak yapılan bir değerlendirme toplantısında, Birliğimizin teklifi üzerine (Akıllı) Hassas Tarım Platformuoluşturulması yönünde karar alınmıştır. Yine bu toplantıda oluşturulan yapılardan birisi de Akıllı Tarım Platformu İcra Kurulu olmuştur. Prof. Dr. Ali KASAP, Prof. Dr. Bahattin AKDEMİR, Prof. Dr. Yücel TEKİN, Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN ve Selami İLERİ’den oluşan bu kurul, çalışmalarına başlamış ve 2017 yılını ön hazırlıklara ve sektörel farkındalık çalışmalarına ayırmıştır.

Geçtiğimiz günlerde TARMAKBİR Yönetim Kurulu ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Yardımcısı Mehmet Daniş’le bir araya gelen İcra Kurulu, bu görüşmenin sonrasında Bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Nevzat Birişik ile bir toplantı yapmıştır. Her iki görüşmede, akıllı tarım konusunda ortak çalışmalara başlanması hususunda ilke kararı alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Ar-Ge ve üretim maliyeti yüksek olan bu dijital tarım unsurlarının Üniversite, Kamu ve Sanayi işbirliği ile üretilmesinin teşvik edilmesi, üretildikten sonra da uzun vadeli krediler, hibe destekler vb mekanizmalarla sübvanse edilerek çiftçilere satılması konusu önceliklerimiz arasındadır.

Plaformumuza ve Akıllı Tarım konusunda.yapılan çalışmalara erişimin kolaylaştırılması adına, bir web sitesi kurulmuştur. www.akillitarim.org  adresinde faaliyete geçen web sitesine bilgi girişi devam etmekte olup, platform faaliyetlerine sosyal medyadan da erişilmesi mümkündür.